Tanssin pääsykoe 2021


Ammatillisen toisen asteen pääsykoekutsut on lähetetty. Musiikin osaamisalan kutsut on lähetetty kaikille lisälomakkeen täyttäneille ja tanssin kutsut kaikille 2. vaiheeseen valituille. Jos et ole saanut kutsua, ota yhteyttä opintotoimistoon, 050 3119581 tai pirkko.virta@tampereenkonservatorio.fi


COVID-19 ja opiskelijavalinnat
Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot
Koronaviruksella voi olla vaikutuksia oppilaitoksen järjestämiin pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. Oppilaitos voi tarvittaessa perua pääsykokeet tai järjestää ne vaihtoehtoisilla menettelyillä, esimerkiksi etäyhteydellä tai muilla lisänäytöillä. Jos oppilaitos päättää pitää pääsy- ja soveltuvuuskokeen, oppilaitoksia on ohjeistettu kiinnittämään pääsykoejärjestelyihin erityistä huomiota koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi.
Koronavirustilanteesta johtuen oppilaitokset voivat lähettää kutsun tai tiedon pääsy- ja soveltuvuuskokeesta tai kielikokeesta kirjepostin sijaan sähköpostiin. Kannattaa siis tarkistaa oma sähköposti.
Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista saat suoraan oppilaitoksilta.

Pääsykokeet järjestetään keväällä 2021 pääsääntöisesti etänä. Hakijoille lähetetään pääsykoekutsun mukana tarkemmat ohjeet.


Jos sinulla on jo joku ammatillinen koulutus tai olet jo valmistunut ammattikorkeakoulusta, Opintopolun yhteishakulomaketta ei täytetä vaan haku tapahtuu suoraan Tampereen konservatorioon. Täytä VAIN tanssin lisälomake, joka toimii samalla hakulomakkeena: https://konservatorio.inschool.fi/browsecourses

LISÄLOMAKE ENNAKKOON TUTUSTUTTAVAKSI:

Kaikki hakijat täyttävät hakuaikana osoitteessa https://konservatorio.inschool.fi/browsecourses


Pääsykoe Tampereen konservatorion tanssijan koulutuksessa

1. vaihe
- soolovideo
- esittelyvideo itsestä
2. vaihe
- tanssitunti
- kirjallinen tehtävä
- haastattelu


1. vaihe

Voit hakea opintopolun kautta kevään 2021 yhteishaussa tai mikäli et voi hakea yhteishaun kautta niin ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Kaikkien kevään 2021 hakijoiden ennakkotehtävät tulee olla palautettu 7.4.2021 mennessä.

Tee soolosta ja itsesi esittelystä videotallenne ja lataa ne johonkin palveluun, josta video on katsottavissa internetselaimella. Videon editoinnissa voi käyttää esim. Imovie, Windows Moviemaker tai YouTube Editor sovelluksia. Toimita linkki videoon sähköpostitse osoitteeseen tanssi2021@tampereenkonservatorio.fi

Soveltuvia palveluita ovat esimerkiksi YouTube, Vimeo, Dropbox ja Google Drive. Tärkeintä on, että video on linkkiä klikkamalla vaivattomasti katsottavissa yleisesti käytössä olevilla internetselaimilla. Jos käytät YouTubea, suosittelemme asettamaan videon piilotetuksi ja Vimeossa puolestaan käyttämään private link -asetusta.

Teknistä tukea voi tarvittaessa pyytää oppilaitoksen it-tukihenkilöltä jussi.suonikko@tampereenkonservatorio.fi

OHJEET ENNAKKOTEHTÄVIIN

1. SOOLOVIDEO 
Kuvaa 2-3 minuutin pituinen itsesi tanssima soolovideo.
Soolossa hakijan tulee mahdollisimman monipuolisesti esitellä tanssiteknistä osaamistaan. Valitse itsellesi vahvin tanssin tyylilaji. Soolossa arvioidaan ensisijaisesti tanssiteknistä osaamista. Esiintyminen ja taiteelliset ratkaisut ovat arvioinnissa toissijaisia.
Videon tulisi olla kuvattu niin että tanssija näkyy kokonaisena kuvassa koko ajan. Soolo on kuvattava yhdellä otolla, ei leikkauksia. Huolehdi siitä että valaisu on riittävä ja mahdollinen musiikki/ääni kuuluu. Videon alussa tulee kertoa oma etu- ja sukunimi (tekstinä tai suullisesti).

2. ESITTELYVIDEO
Kuvaa itsestäsi 3-5 minuutin pituinen esittelyvideo, jossa voit vapaasti vastata esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin:
• Kuka olet
• Millainen tyyppi olet
• Mitä teet
• Omat vahvuudet
• Kiinnostuksen ja kehityksen kohteet
• Millainen tanssijuus sinua kiinnostaa
• Lyhyesti tanssin työkokemus, jos sellaista on tullut
• Arvolupaus: millaista lisäarvoa tai arvoja haluat edistää tanssialalla
• Yhteystiedot ja linkki, josta löytää sinusta enemmän tietoa

Vapaan esittelyn lisäksi vastaa videolla myös seuraaviin kysymyksiin:
• Mikä motivoi sinua tanssin opiskeluun?
• Kuinka intensiivisesti koet pystyväsi sitoutumaan tanssin harjoitteluun?
• Miten suhtaudut teoria-aineiden opiskeluun?
• Miksi haluat päästä juuri Tampereen konservatorion tanssijan koulutukseen?
• Peruskoulupohjaiset hakijat kertovat ovatko kiinnostuneita suorittamaan opintojen yhteydessä YO-tutkinnon.
Videota varten on hyvä tehdä suunnitelma, kuinka siinä esiintyy. Harjoittele esiintymistä ennen kuvausta. Ole aidosti oma itsesi! Videossa saa käyttää editointia. Videon alussa tulee kertoa oma etu- ja sukunimi (tekstinä tai suullisesti).

Toimita linkit videoihin sähköpostitse osoitteeseen tanssi2021@tampereenkonservatorio.fi


2. vaihe

Toiseen vaiheeseen valituille hakijoille lähetetään kutsu 19.4.2021 mennessä. Hakija saa kutsun yhteydessä ohjeet toiseen vaiheen kirjalliseen tehtävään sekä tanssitunnille ja haastatteluun osallistumisesta 10.-11.5.2021. Tanssitunti ja haastattelu pyritään järjestämään konservatorion tanssisaleilla huomioiden korona-rajoitukset. Tilanteen mukaan haastattelu voidaan suorittaa myös etänä. Mikäli rajoitukset eivät salli tanssitunnille osallistumista, se voidaan järjestää etätehtävänä tai jättää pois.
Kirjallinen tehtävä toimitetaan pdf-muotoisena tiedostona sähköpostin liitteenä osoitteeseen tanssi2021@tampereenkonservatorio.fi

OHJE KIRJALLISEEN TEHTÄVÄÄN
Kirjoita essee, jossa pohdit sinun ja tanssin suhdetta nyt ja vuonna 2030.
Esseesi tulee sisältää omien tanssiin liittyvien vahvuuksiesi pohdintaa, odotuksiasi liittyen tanssinopiskeluun sekä ammatillisten haaveiden ja mahdollisten työympäristöjen kuvaamista.
Vastauksen olisi suotavaa olla noin 2-3 sivun pituinen (fonttikoko 12, riviväli 1). Otsikkosivu erikseen, jossa kirjoituksellesi sisältöä kuvaava otsikko ja hakijan henkilötiedot.


Pääsykoepisteytys:

Soolovideo 30 %
Esittelyvideo 20 %
Tanssitunti (tai etätehtävä) 20 %
Kirjallinen tehtävä ja haastattelu 30 %
Maksimi 10 pistettä