Maksuehdot

Tampereen konservatorion oppilaspaikkamaksun maksuehdot 27.4.2021

- Oppilaspaikkamaksu antaa oikeuden yhden lukukauden ajan oppilaspaikkaan Tampereen konservatoriossa. Opetuksen määrä ja muut opetukseen liittyvät yksityiskohdat määritellään kulloinkin voimassa olevassa opetussuunnitelman toteuttamissuunnitelmassa.

Oppilaspaikkamaksu

- oppilaspaikkamaksu tulee suorittaa laskussa mainitulle tilille eräpäivään mennessä lyhentämättömänä

- Maksuun voidaan myöntää maksuaikaa enintään neljä (4) kuukautta alkuperäisen laskun eräpäivästä ja lukukausimaksun voi tämän ajan sisällä maksaa osissa.

- oppilaspaikkamaksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanossa 706/2007 säädetään (Laki taiteen perusopetuksesta 1998/633, 12 §)

Oppilaspaikan peruutus

- oppilaspaikan voi perua ennen Tampereen konservatorion työvuosisuunnitelmassa määriteltyä ensimmäistä opetuspäivää kuluitta. Kaksi (2) viikkoa tämän päivän jälkeen tai kaksi (2) viikkoa lukukauden kuluessa tapahtuneen ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään peruutusmaksu, jonka suuruus on määritelty Tampereen konservatorion oppilasmaksuhinnastossa.

- Tanssin tutustumisviikon jälkeen oppilaspaikasta peritään täysi oppilaspaikkamaksu.

- Yllä mainitun kahden viikon jälkeen kesken lukukauden lopettaneiden oppilaspaikkamaksuja ei palauteta. Oppilaspaikkamaksu voidaan lukukauden kestäessä palauttaa painavista terveydellisistä syistä. Palautuksen saadakseen oppilaan on toimitettava lääkärinlausunto.

- Jos oppilaspaikkamaksuja ei ole maksettu kyseisen lukukauden loppuun mennessä, oppilaan opinto-oikeus päättyy lukukauden loputtua.

Opintojen keskeytys

- Opetuksen keskeytys Tampereen konservatoriosta riippumattomista syistä ei ole oppilaspaikkamaksun alentamisen tai poistamisen peruste (force majeure). Myöskään yksittäisiä tuntien peruutuksia ei korvata maksun palautuksella tai peruutuksella.

Opetustuntien korvaaminen

- Ryhmäopetuksen peruuntuneita tunteja korvaamaan voidaan järjestää korvaavia tunteja tai korvata opetusta vaihtoehtoisilla tavoilla.

- yksilöopetuksessa opettajalle järjestetään sijainen, jos poissaolo jatkuu yhtäjaksoisesti yli viikon.

- Opetusta voidaan järjestää tilanteen niin vaatiessa myös vaihtoehtoisilla tavoilla mm. digitaalisten oppimisympäristöjen ja itsenäisen opiskelun muodossa. Etäopetus tai vaihtoehtoiset opetus opetusmuodot eivät oikeuta maksujen alennuksiin.

Vakuutukset

- Maksut eivät sisällä vakuutusta. Harrastustoiminnassa tapahtuneisiin vahinkoihin ja tapaturmiin on hyvä varautua omalla vakuutuksella.

Huojennukset

- Taiteen laajan perusopetuksen oppilaspaikkamaksuun voi hakea 50% huojennusta vapaamuotoisella hakemuksella osoitettuna konservatorion hallintopäällikölle.

- Maksuhuojennuksia haetaan elokuun loppuun mennessä lukuvuodeksi kerrallaan.

- Huojennushakemuksen yhteydessä on esitettävä Kelan toimeentulotukipäätös heinä-elokuun osalta.