Tanssiopisto

Tampereen konservatorion taiteen laaja perusopetus tarjoaa oppilailleen monipuolista ja korkeatasoista musiikin- ja tanssinopetusta, joka synnyttää hyvät valmiudet itsenäiseen harrastamiseen tai ammatillisiin opintoihin. Onnistuneet esiintymiset, yhdessä tekeminen ja innostavat työskentelymenetelmät ovat keskeisiä osa-alueita Tampereen konservatorion toiminnassa.

Järjestämme monipuolista tanssinopetusta eri ikäisille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista tanssin laajaa perusopetusta. Opetuksen lisäksi oppilaat pääsevät osallistumaan monipuoliseen esitystoimintaan etenkin konservatorion omassa Pyynikkisalissa.

Tanssiopistossa harrastaminen jaetaan varhaiskasvatukseen, perusopintoihin, syventäviin opintoihin ja ammatilliseen koulutukseen valmentaviin Tanssiva-opintoihin.

 • Varhaiskasvatukseen kuuluvat kaikki 2 - 9-vuotiaiden lasten tanskari- ja alkeistunnit. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Taiteen perusopetuksen perusopinnot ja syventävät opinnot on tarkoitettu vähintään 9-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tanssiopintojen päälajiksi voi valita baletin, nykytanssin tai jazz/poptanssin. Sivulaji valitaan samoista tanssilajeista. Lisäksi on mahdollista valita valinnaisia aineita, joita ovat baletin kärkitossutunti sekä street/akro -tunti. Opintoihin sisältyy myös periodiopetuksena toteutettuja tanssin- ja kehontuntemusta syventäviä kursseja. Perusopinnot 
kestävät noin 4 vuotta ja syventävät opinnot noin 2 vuotta. Opinnoista saa todistuksen.
 • Tanssiopistoon taiteen perusopetukseen uutena oppilaana hakeutuvat ilmoittautuvat haluamansa lajin opetusryhmiin, mutta lopullinen sijoittuminen opetusryhmiin varmistuu syyslukukauden alun tutustumisviikon jälkeen. Hakija ilmoittautuu vähintään kahden lajin opetusryhmiin oman tasonsa mukaan. Kumpaakin lajia harjoitellaan 2x/vko eli yhteensä harjoituskertoja on neljä viikossa, jonka lisäksi tulevat mahdolliset valinnaisaineiden tunnit. 

 • Mikäli hakija haluaa harrastaa vähemmän kuin neljä kertaa viikossa, hän voi hakea opintojen ulkopuoliseksi oppilaaksi ja valita tanssitunteja 1-2 kertaa viikossa.
 • Lisätietoja koulutussuunnittelijalta. 

 • Tanssiva-opinnot on tarkoitettu edistyneille tanssin harrastajille, jotka haaveilevat tanssijan ammatista tai haluavat jatkaa pitkäjänteistä harrastusta laadukkaassa ja tavoitteellisessa oppimisympäristössä. Tanssitunteja voi valita nykytanssista, jazztanssista, baletista ja street tanssista. Lisäksi opintoihin sisältyy periodiopetusta. Opinnot kestävät vuoden kerrallaan. Opintoihin on pääsykoe.

Tilavat ja joustolattialla varustetut kolme tanssisalia tarjoavat ammattitasoisen ympäristön harjoittelulle. Koulutetut ja ammattitaitoiset opettajat pitävän huolen korkeatasoisesta opetuksesta ja oppilaiden kehittymisestä.

Tervetuloa mukaan mahtavaan tanssijoukkoomme!


Ohjeita sopivan ryhmän valintaan 

Katso tanssilajien tarkemmat kuvaukset kohdasta Tanssilajit

Tanssin varhaiskasvatus

Taaperotanssi (lapsi 2 v ja aikuinen) 

Perhetanssi (lapsi 1-3 v ja aikuinen)

Tanskari

 • 3-4 -vuotiaat
 • 4-5 -vuotiaat
 • 5-6 -vuotiaat
 • 4-6 -vuotiaat
Supertanssi 4-6-vuotiaat

Tamu (tanskari-muskari)

 • 1-2-vuotiaat (lapsi ja aikuinen)
 • 3-4 -vuotiaat
 • 5-6 -vuotiaat

Alkeet

Alkeistunteja löytyy tanssiopistolla opetettavista tanssilajeista joko omana lajituntinaan tai lajien yhdistelmäryhminä. Lukuvuonna 2021-22 alkeistunteja järjestetään baletissa sekä yhdistelmäryhmät nyky-jazz/pop. Pojille on oma ryhmänsä Poikien tanssi. Vuoden 2022 alusta lukujärjestyksessä on tiistaisin tarjolla myös Dance Mix -ryhmä, jossa tutustutaan tanssiopistolla opetettaviin tanssilajeihin.

Alkeisryhmiin siirrytään yleensä sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun ja täyttää seitsemän vuotta.

 • Alkeet 1-2 (7-9v)
 • Alkeet 2 (8-9v)
 • Alkeet Poikien tanssi (7-9v)

Taiteen perusopetus, tanssi

Perusopinnot kestävät keskimäärin 4 vuotta ja ne aloitetaan noin 9-vuotiaana. Ryhmiin sijoitutaan taitotaso ja ryhmädynamiikka huomioiden. Alla suuntaa antavia ikäluokkia. Uusien tulijoiden ryhmään sijoittuminen vahvistetaan tutustumistuntien perusteella. Tutustumistunnin voit valita ikäluokkasi mukaisesti.

Perustason opinnot

Aloitetaan noin 9-vuotiaana seuraavissa ryhmissä tanssimalla (1-2 vuotta):

 • Baletti: Plie
 • Nykytanssi: Spiraali
 • Jazz/pop: Laukka

10-11-vuotiaana siirrytään tanssimaan seuraaviin ryhmiin tanssimaan (kesto 1-2 vuotta):

 • Baletti: Arabesque
 • Nykytanssi: Kurotus
 • Jazz/pop: Loikka

Perusopintojen viimeinen vuosi noin 12-vuotiaana tanssitaan seuraavissa ryhmissä:

 • Baletti: Ecarte
 • Nykytanssi: Swingi
 • Jazz/pop: Aksentti

Valinnaisena voi perusopinnoissa valita Perustason Street & Akro (9v->) tai balettiin liitännäisen kärkitossutunnin (Arabesque-ryhmään siirryttäessä).

Syventävien opintojen opiskelu aloitetaan noin 13-vuotiaana, seuraavissa ryhmissä:

 • Baletti: Fouette
 • Nykytanssi: Kaarre
 • Jazz/pop: Flow

sekä

 • Nykytanssi: Impulssi
 • Jazz/pop: Shimmy

Valinnaisena voi syventävissä valita Street & Akro (jatko/edistyneet) tai balettiin liitännäisen kärkitossutunnin.

Syventävien opintojen jälkeen on mahdollista hakeutua Tanssiva-opintoihin ja niitä opiskellaan seuraavissa ryhmissä:

Edistyneet

 • Baletti 
 • Nykytanssi
 • Showtanssi
 • Street & Akro (jatko/edistyneet)
 • Baletti edistyneet kärkitossutunti

Yhteystiedot:

Koulutussuunnittelija
Anu Silvennoinen, p. 040 3564021

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampereenkonservatorio.fi