Tanssiopisto

Tampereen konservatorion taiteen laaja perusopetus tarjoaa oppilailleen monipuolista ja korkeatasoista musiikin- ja tanssinopetusta, joka synnyttää hyvät valmiudet itsenäiseen harrastamiseen tai ammatillisiin opintoihin. Onnistuneet esiintymiset, yhdessä tekeminen ja innostavat työskentelymenetelmät ovat keskeisiä osa-alueita Tampereen konservatorion toiminnassa.

Kuvaaja: Ville Hautakangas
Kuvaaja: Ville Hautakangas

Järjestämme monipuolista tanssinopetusta eri ikäisille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista tanssin laajaa perusopetusta. Opetuksen lisäksi oppilaat pääsevät osallistumaan monipuoliseen esitystoimintaan etenkin konservatorion omassa Pyynikkisalissa.

Tanssiopistoon taiteen perusopetukseen uutena oppilaana hakeutuvat ilmoittautuvat haluamansa lajin opetusryhmiin, mutta lopullinen sijoittuminen opetusryhmiin varmistuu syyslukukauden alun tutustumisviikon jälkeen. Hakija ilmoittautuu opetusryhmiin oman tasonsa mukaan.

Taiteen perusopetuksen opinnot on mahdollista aloittaa Startti-tunneilla 8–9-vuotiaana, jolloin valitaan yhden lajin molemmat viikkotunnit, yhteensä 2 x 60 min valittua lajia (baletti tai nykytanssi).

Perusopintojen toisena vuonna suosittelemme valitsemaan päälajin lisäksi sivulajin, jolloin tanssitunteja on 4 x 60 minuuttia viikossa. Lisäksi on mahdollista valita valinnaislajeja. Mikäli oppilas haluaa harrastaa vähemmän kuin neljä kertaa viikossa, hän voi hakea myös taiteen perusopetuksen ulkopuoliseksi oppilaaksi ja valita tanssitunteja 1–2 kertaa viikossa.

Lisätietoja koulutussuunnittelijalta.


Tanssiopistossa harrastaminen jaetaan varhaiskasvatukseen, perusopintoihin, syventäviin opintoihin ja ammatilliseen koulutukseen valmentaviin Tanssiva-opintoihin.

 • Varhaiskasvatukseen kuuluvat kaikki 2–9-vuotiaiden lasten tanskari- ja alkeistunnit. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Taiteen perusopetuksen perusopinnot ja syventävät opinnot on tarkoitettu vähintään 8-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tanssiopintojen päälajiksi voi valita baletin, nykytanssin tai jazz/poptanssin. Sivulaji valitaan samoista tanssilajeista. Lisäksi on mahdollista valita valinnaisia aineita, joita ovat baletin kärkitossutunti sekä street/akro -tunti. Opintoihin sisältyy myös periodiopetuksena toteutettuja tanssin- ja kehontuntemusta syventäviä kursseja. Perusopinnot 
kestävät noin 4 vuotta ja syventävät opinnot noin 2 vuotta. Opinnoista saa todistuksen.
 • Tanssiopistoon taiteen perusopetukseen uutena oppilaana hakeutuvat ilmoittautuvat haluamansa lajin opetusryhmiin, mutta lopullinen sijoittuminen opetusryhmiin varmistuu syyslukukauden alun tutustumisviikon jälkeen. Hakija ilmoittautuu vähintään kahden lajin opetusryhmiin oman tasonsa mukaan. Kumpaakin lajia harjoitellaan 2x/vko eli yhteensä harjoituskertoja on neljä viikossa, jonka lisäksi tulevat mahdolliset valinnaisaineiden tunnit. 

 • Mikäli hakija haluaa harrastaa vähemmän kuin neljä kertaa viikossa, hän voi hakea opintojen ulkopuoliseksi oppilaaksi ja valita tanssitunteja 1–2 kertaa viikossa.
 • Lisätietoja koulutussuunnittelijalta. 

 • Tanssiva-opinnot on tarkoitettu edistyneille tanssin harrastajille, jotka haaveilevat tanssijan ammatista tai haluavat jatkaa pitkäjänteistä harrastusta laadukkaassa ja tavoitteellisessa oppimisympäristössä. Tanssitunteja voi valita nykytanssista, baletista ja street tanssista. Lisäksi opintoihin sisältyy periodiopetusta. Opinnot kestävät vuoden kerrallaan. Opintoihin on pääsykoe.

Tilavat ja joustolattialla varustetut kolme tanssisalia tarjoavat ammattitasoisen ympäristön harjoittelulle. Koulutetut ja ammattitaitoiset opettajat pitävän huolen korkeatasoisesta opetuksesta ja oppilaiden kehittymisestä.

Tervetuloa mukaan mahtavaan tanssijoukkoomme!


Ohjeita sopivan ryhmän valintaan 

Katso tanssilajien tarkemmat kuvaukset kohdasta Tanssilajit

Tanssin varhaiskasvatus

Taaperotanssi (lapsi 2 v ja aikuinen) 

Perhetanssi (lapsi 1–3 v ja aikuinen) - Ei ryhmiä lukuvuonna 2024–25

Tanskari

 • 3–4-vuotiaat – Lapsen tulee olla täyttänyt 3 vuotta lukukauden alkuun mennessä.  
 • 4–5-vuotiaat
 • 5–6-vuotiaat
 • 4–6-vuotiaat
 • Tempputanssi 4–6-vuotiaat
Supertanssi 4–6-vuotiaat

Tamu (tanskari-muskari)

 • 1–2-vuotiaat (lapsi ja aikuinen)
 • 3–4-vuotiaat
 • 5–6-vuotiaat

Alkeet

Alkeistunteja löytyy tanssiopistolla opetettavista tanssilajeista joko omana lajituntinaan tai lajien yhdistelmäryhminä. 
Lukuvuonna 2024–25 alkeistunteja järjestetään baletissa sekä yhdistelmäryhmät nyky-jazz/pop.
Ryhmät on suunnattu 7–8-vuotiaille (Alkeet 1) tai 7–9-vuotiaille (Alkeet 1–2).  

Taiteen perusopetus, tanssi

Perusopinnot kestävät keskimäärin 4 vuotta ja ne aloitetaan noin 8–9-vuotiaana. Ryhmiin sijoitutaan taitotaso ja ryhmädynamiikka huomioiden. Alla suuntaa antavia ikäluokkia. Uusien tulijoiden ryhmään sijoittuminen vahvistetaan tutustumistuntien perusteella. Tutustumistunnin voit valita ikäluokkasi mukaisesti.

Perustason opinnot

Aloitetaan noin 8-vuotiaana seuraavissa ryhmissä tanssimalla (1 vuosi):
P Startti

 • Baletti

 • Nykytanssi

9-vuotiaana siirrytään P1 ryhmiin tai yhdistelmäryhmiin P1-P2. Näissä ryhmissä tanssitaan keskimäärin 1-3 vuotta.

Ryhmäjaoissa on vuosikohtaisia eroja oppilasmääristä riippuen.

 • P1 9-10v Baletti
 • P1-P2 Nykytanssi 9-11v
 • P2 Baletti 10-11v

Perusopintojen viimeinen vuosi noin 12-vuotiaana tanssitaan seuraavissa J1-ryhmissä:

 • Baletti

 • Nykytanssi

 • Jazz/pop

Valinnaisena voi perusopinnoissa valita Perustason Street-tanssin (8v–>) tai balettiin liitännäisen kärkitossutunnin (P2-tasolta lähtien).

Syventävien opintojen opiskelu aloitetaan noin 13-vuotiaana, seuraavissa ryhmissä:

J2

 • Baletti

 • Nykytanssi

 • Jazz/pop

sekä syventävien seuraavina vuosina 

J2/2-ryhmissä

 • Nykytanssi

 • Jazz/popYhteystiedot:

Koulutussuunnittelija
Anu Silvennoinen, p. 040 3564021

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampereenkonservatorio.fi