Tanssiopisto

Tampereen konservatorion taiteen laaja perusopetus tarjoaa oppilailleen monipuolista ja korkeatasoista musiikin ja tanssin opetusta, joka synnyttää hyvät valmiudet itsenäiseen harrastamiseen tai ammatillisiin opintoihin. Onnistuneet esiintymiset, yhdessä tekeminen ja innostavat työskentelymenetelmät ovat keskeisiä osa-alueita Tampereen konservatorion toiminnassa.

Järjestämme monipuolista tanssin opetusta eri ikäisille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista tanssin laajaa perusopetusta. Opetuksen lisäksi oppilaat pääsevät osallistumaan monipuoliseen esitystoimintaan etenkin konservatorion omassa Pyynikkisalissa.

Tanssiopistossa harrastaminen jaetaan varhaiskasvatukseen, perusopintoihin, syventäviin opintoihin ja ammatilliseen koulutukseen valmentaviin Tanssiva-opintoihin.

 • Varhaiskasvatukseen kuuluvat kaikki 2 - 9-vuotiaiden lasten tanskari- ja alkeistunnit. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Taiteen perusopetuksen perusopinnot ja syventävät opinnot on tarkoitettu yli 9-vuotiaille. Päätanssilajiksi voi valita baletin, nyky- tai jazz/poptanssin. Lisäksi opintoihin sisältyy periodiopetusta. Sivu- tai valinnaisaineiksi voi valita muita tarjolla olevia tanssilajeja. Pojille on tarjolla omia tunteja. Perusopinnot 
kestävät noin 4 vuotta ja syventävät opinnot noin 2 vuotta. Opinnoista saa todistuksen.
 • Tanssiopistoon taiteen perusopetukseen hakeutuvat ilmoittautuvat haluamansa lajin opetusryhmiin, mutta lopullinen sijoittuminenopetusryhmiinja valinnaiset aineet varmistuvat syyslukukauden alun tutustumisviikon jälkeen. Hakija ilmoittautuu vähintään kahden lajin opetusryhmiin oman tasonsa mukaan. Kumpaakin lajia harjoitellaan 2x/vko eli yhteensä harjoituskertoja on neljä viikossa.
 • Mikäli hakija haluaa harrastaa vähemmän kuin neljä kertaa viikossa, hän voi hakea opintojen ulkopuoliseksi oppilaaksi ja valita tanssitunteja 1-2 kertaa viikossa.
 • Tanssiva-opinnot on tarkoitettu edistyneille tanssin harrastajille, jotka haaveilevat tanssijan ammatista tai haluavat jatkaa pitkäjänteistä harrastusta laadukkaassa ja tavoitteellisessa oppimisympäristössä. Tanssitunteja voi valita nykytanssista, jazztanssista, baletista ja street tanssista. Lisäksi opintoihin sisältyy periodiopetusta. Opinnot kestävät vuoden kerrallaan. Opintoihin on pääsykoe.

Tilavat ja joustolattialla varustetut kolme tanssisalia tarjoavat ammattitasoisen ympäristön harjoittelulle. Koulutetut ja ammattitaitoiset opettajat pitävän huolen korkeatasoisesta opetuksesta ja oppilaiden kehittymisestä.

Tervetuloa mukaan mahtavaan tanssijoukkoomme!


Ohjeita sopivan ryhmän valintaan 

Katso tanssilajien tarkemmat kuvaukset kohdasta Tanssilajit

Tanssin varhaiskasvatus
Taaperotanssi (lapsi 2 v ja aikuinen)
Perhetanssi (lapsi 6 kk-3 v ja aikuinen)
Tanskari

 • 3-4 -vuotiaat
 • 4-5 -vuotiaat
 • 5-6 -vuotiaat
 • 4-6 -vuotiaat

Alkeet

Alkeistunteja löytyy baletista, nykytanssista, jazz/popista sekä yhdistelmäryhmä nyky-jazz/pop. Alkeisryhmiin siirrytään yleensä sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun ja täyttää seitsemän vuotta.

 • Alkeet 1-2 (7-9v)
 • Alkeet 2 (8-9v)
 • Alkeet Poikien tanssi (7-9v)

Taiteen perusopetus, tanssi

Perusopinnot kestävät keskimäärin 4 vuotta ja ne aloitetaan noin 9-vuotiaana. Ryhmiin sijoitutaan taitotaso ja ryhmädynamiikka huomioiden. Alla suuntaa antavia ikäluokkia. Uusien tulijoiden ryhmään sijoittuminen vahvistetaan tutustumistuntien perusteella. Tutustumistunnin voit valita ikäluokkasi mukaisesti.

Perustason opinnot

Aloitetaan noin 9-vuotiaana seuraavissa ryhmissä tanssimalla (1-2 vuotta):

 • Baletti: Plie
 • Nykytanssi: Kurotus
 • Jazz/pop: Laukka

10-11-vuotiaana siirrytään tanssimaan seuraaviin ryhmiin tanssimaan (kesto 1-2 vuotta):

 • Baletti: Arabesque
 • Nykytanssi: Swingi
 • Jazz/pop: Loikka

Perusopintojen viimeinen vuosi noin 12-vuotiaana tanssitaan seuraavissa ryhmissä:

 • Baletti: Ecarte
 • Nykytanssi: Kaarre
 • Jazz/pop: Aksentti

Valinnaisena voi perusopinnoissa valita Perustason Street & Akro (9v->) tai balettiin liitännäisen kärkitossutunnin.

Syventävien opintojen opiskelu aloitetaan noin 13-vuotiaana, seuraavissa ryhmissä:

 • Baletti: Fouette
 • Nykytanssi: Spiraali
 • Jazz/pop: Flow

Valinnaisena voi syventävissä valita Street & Akro (jatko/edistyneet) tai balettiin liitännäisen kärkitossutunnin.

Syventävien opintojen jälkeen on mahdollista hakeutua Tanssiva-opintoihin ja niitä opiskellaan seuraavissa ryhmissä:

Edistyneet

 • Baletti (edistyneet A ja B)
 • Nykytanssi
 • Showtanssi
 • Street & Akro (jatko/edistyneet)

Yhteystiedot:

Koulutussuunnittelija
Anu Silvennoinen, p. 040 3564021

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampereenkonservatorio.fi