Oppilaspaikkamaksut tanssiopistossa

Oppilaspaikkamaksu/lukukausi muodostuu opetusminuuttien mukaan.