Hahmotustaidot

Soittotaitojen rinnalla musiikin laajassa perusopetuksessa opitaan musiikin hahmotus- ja yhteismusisointitaitoja. Nämä ryhmäopinnot ovat lukukausimaksuun sisältyvä saumaton osa kokonaisuutta.

Tampereen konservatorion uuden opetussuunnitelman mukaiset musiikin opinnot etenevät seuraavien opintokokonaisuuksien mukaisesti:

Alkeisopinnot
Perusopinnot 1
Perusopinnot 2
Perusopinnot 3
Syventävät opinnot

Jokainen opintokokonaisuus sisältää instrumenttitaidot, hahmotustaidot ja yhteismusisoinnin.

Perusopintojen musiikin hahmotustaitojen tavoitteet

 • musiikin luku-ja kirjoitustaidon kehittäminen
 • musiikin ja nuottikuvan yhteyden ymmärtäminen
 • musiikin rakenteiden hahmottaminen
 • antaa mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti musiikkiin ja eri instrumentteihin
 • antaa mahdollisuus toimia ja oppia ryhmässä
 • rohkaista oppilaita luovaan musisointiin
 • tutustuttaa oppilaat musiikkiteknologiaan

Syventävien hahmotustaitojen tavoitteet

 • antaa lisää työkaluja perehtyä monipuolisesti musiikkiin
 • syventää nuottikuvan ymmärtämistä ja tulkintaa
 • vahvistaa aiemmin hankittua musiikin luku-ja kirjoitustaitoa

Musiikin hahmotustaidot -ryhmäopetus etenee seuraavasti:

Alkeisopinnot

 • MuTa 7-v. eli Musiikkitaito 7-vuotiaille
  - sisältää musiikin hahmotustaitoja ja yhteismusisointia
 • MuTa 8-v. eli Musiikkitaito 8-vuotiaille
  - sisältää musiikin hahmotustaitoja ja yhteismusisointia

Perusopinnot 1

 • Hahmo 1 (1. vuosi)
  - perusopinnot 1 -opintokokonaisuuden aloittaville (9-vuotiaat ja vanhemmat)
 • Hahmo 1 (2. vuosi)
  - perusopinnot 1 -opintokokonaisuuden 2. vuodesta eteenpäin 
  - sovelletaan aiemmin opittuja taitoja toiminnallisilla työtavoilla

Perusopinnot 2

 • Hahmo 2 (1. vuosi) 
  - perusopinnot 2 -opintokokonaisuuden aloittaville
 • Hahmo 2  (2. vuosi) 
  - perusopinnot 2 -opintokokonaisuuden 2. vuodesta eteenpäin 
  - sovelletaan aiemmin opittuja taitoja toiminnallisilla työtavoilla

Perusopinnot 3

 • Hahmo 3  (1. vuosi) 
  - perusopinnot 3 -opintokokonaisuuden aloittaville
 • Hahmo 3  (2. vuosi) 
  - perusopinnot 3 -opintokokonaisuuden 2. vuodesta 
  - sovelletaan aiemmin opittuja taitoja toiminnallisilla työtavoilla

Syventävät opinnot (ent. opistotaso)

 • Syventävät hahmotustaidot

Muut hahmotustaitojen kurssit valitaan vuosittain 2. opintovuodesta alkaen valinnaisista opinnoista:

 • kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain, esim. harmoniaoppi, musiikin historia, musiikkianalyysi, sovitus, säveltapailu
 • muita valinnaisia kursseja voi valita koko syventävien opintojen ajan, esim. improvisointi, sähkömusiikki, sävellys