Ammattiin: tanssija

Tanssin osaamisalan opinnoissa (180 osp) suoritetaan tanssialan perustutkinto. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että tanssialan perustutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintoja esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kaikille yhteisiä opintoja ovat tanssitekniikat, taiteellinen työskentely, tanssivalmennus, produktiotyöskentely sekä erilaiset työelämätaidot. Tampereen konservatoriossa tanssitekniikoista painottuu nykytanssi, jonka lisäksi opiskellaan showtanssia ja balettia.

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvät yhteiset tutkinnon osat suoritetaan ammattiopisto Tredussa tai opiskelijan halutessa kirjoittaa ylioppilaaksi Tampereen yhteiskoulun lukiossa (TYK, ilmaisutaidon erityislukio). Opiskelija voi halutessaan kirjoittaa pakolliset aineet ylioppilaskirjoituksissa.

Valinnaisissa aineissa opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan. Vaihtoehtoina ovat tanssijan työn, kehonhallinnan tai koreografisten taitojen syventäminen.

Tampereen konservatorion erinomaiset suhteet alueen esittävien taiteiden toimijoihin mahdollistavat työssäoppimisjaksot mm. Pirkanmaan Tanssin Keskuksen, Tanssiteatteri MD:n, Tampereen Musiikkiakatemian sekä alueen teattereiden tuotannoissa.

Taidealan opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä sekä paljon itsenäistä henkilökohtaista harjoittelua. Lisäksi tanssialalla opiskelu ja työskentely tapahtuu useimmiten työryhmissä, jolloin ryhmätyötaidot korostuvat.