Ammattiin: tanssija

Kuvat: Ville Hautakangas 


Tanssin osaamisalan opinnoissa (180 osp) suoritetaan tanssialan perustutkinto. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että tanssialan perustutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintoja esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kaikille yhteisiä opintoja ovat tanssitekniikat, taiteellinen työskentely, tanssivalmennus, produktiotyöskentely sekä erilaiset työelämätaidot. Tampereen konservatoriossa tanssitekniikoista painottuvat commercial dance ja nykytanssi, joiden lisäksi opiskellaan showtanssia ja balettia.


Valinnaisissa aineissa opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan. Vaihtoehtoina ovat tanssijan työn, kehonhallinnan tai koreografisten taitojen syventäminen.

Tampereen konservatorion erinomaiset suhteet alueen esittävien taiteiden toimijoihin mahdollistavat työssäoppimisjaksot mm. Pirkanmaan Tanssin Keskuksen, Tanssiteatteri MD:n, Tampereen Musiikkiakatemian sekä alueen teattereiden tuotannoissa.

Taidealan opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä sekä paljon itsenäistä henkilökohtaista harjoittelua. Lisäksi tanssialalla opiskelu ja työskentely tapahtuu useimmiten työryhmissä, jolloin ryhmätyötaidot korostuvat.