Musiikkiopisto

Tampereen konservatorion taiteen laaja perusopetus tarjoaa oppilailleen monipuolista ja korkeatasoista musiikin ja tanssin opetusta, joka synnyttää hyvät valmiudet itsenäiseen harrastamiseen tai ammatillisiin opintoihin. Onnistuneet esiintymiset, yhdessä tekeminen ja innostavat työskentelymenetelmät ovat keskeisiä osa-alueita Tampereen konservatorion toiminnassa.

Musiikkiopiston perusopinnoissa opitaan oman instrumentin perustaidot. Oppilas kykenee vähitellen sekä sooloesityksiin että yhteismusisointiin. Instrumenttiopintojen rinnalla osallistutaan alusta alkaen musiikin hahmotusaineiden opetusryhmiin. Yhteismusisointia opitaan kuorossa, orkestereissa tai kamarimusiikkiyhtyeissä. Viikottaiset opetusajat ovat 45-75 min/aine.

Musiikkiopiston oppilaaksi haetaan keväisin soitinvalintatilaisuuksissa. Opinnot kestävät pääsääntöisesti 10 vuotta. Oppilas voi käydä konservatoriolla hyvinkin kolme kertaa viikossa riippuen opetusajoista ja -ryhmistä. Musiikin opiskelu edellyttää sitoutumista ja musiikillista innostusta eikä oman työn eli harjoittelemisen ja musiikin kuuntelun merkitystä edistymiselle voi liikaa korostaa.

Syventävissä opinnoissa kehitetään edelleen musiikin perustasolla hankittuja taitoja. Tavoitteena on luoda edellytykset musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai musiikin ammatillisiin tai korkeakouluopintoihin. Opinnot estävät pääsääntöisesti neljä vuotta.

Opetettavat instrumentit

  • Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
  • Puupuhaltimet: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, nokkahuilu
  • Vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba
  • Muut instrumentit: cembalo, kirkkourut, piano, harmonikka, kantele, harppu, kitara, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, laulu, laulukoulu (aloitusvuonna 9 vuotta täyttävät)

Perusopintojen rakenne

Syventävien opintojen rakenne


Music School

In the basic music studies, you learn the basic skills of your own instrument. Pupils gradually become capable of both solo and ensemble performances. From the very beginning, the instrumental studies are accompanied by participation in music classes. Music making together is taught in choirs, orchestras or chamber music ensembles. Weekly teaching times are between 45 and 75 minutes per subject.

Applications for admission to the Music School are made in the spring at instrumental selection events. As a rule, studies last 10 years. Pupils may attend the Conservatoire up to three times a week, depending on the timetable and the groups. The study of music requires commitment and musical enthusiasm, and the significance of personal work - practising and listening to music - for progress cannot be overemphasised.

Advanced studies further develop the skills acquired at the basic level of music. The aim is to create the conditions for continuing music as an independent hobby or for professional or higher studies in music. As a general rule, studies last four years.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)