Varhaiskasvatus

Varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatuksen tavoitteena on musiikille ja tanssille myönteisen asenteen herättäminen. Lapselle tarjotaan onnistumisen elämyksiä, jotka muodostavat hyvän pohjan myöhemmälle harrastukselle. Lapsen kokonaispersoonallisuus kehittyy tasapainoisesti leikin, tanssin ja musiikin avulla. Opetuksella pyritään herättämään lapsen kiinnostus itseilmaisuun tanssin ja musiikin avulla.

Musiikin varhaiskasvatus:
muskarit, kuvismuskarit, TaMu-ryhmät

Tanssin varhaiskasvatus:
tanskarit,
 TaMu-ryhmät