Laulukoulun opetussuunnitelma

Opintojen kesto 10 vuotta, alkaen siitä vuodesta, jolloin lapsi täyttää 9 vuotta.

Alkeisopinnot
(1.-2. vuosi, 15 min soolotunnit ja ryhmä 45 min)

Tavoitteet

 • Lauluinstrumenttiin tutustuminen tietoisella tasolla
 • Hyvän lauluasennon hahmottaminen
 • Laulujen luonteen ja tunnelman ilmaiseminen

Sisällöt

 • Laulukoulun opetus pohjautuu siihen, että harjoitellaan kokonaisvaltaisesti kaikkia seuraavia laulun perusasioita. Niiden tiedostamista ja hallitsemista harjoitellaan ja syvennetään koko laulukoulun ajan.

Perusasioita ovat:

 • hyvä ryhti
 • luonnollinen syvähengitys
 • äänen sointi
 • artikulaatio
 • esiintyminen
 • ilmaisu
 • yhdessä musisoiminen

Harjoitellaan ryhmässä esiintymistä.
Harjoitellaan kaanon-lauluja pohjaksi moniäänisille lauluille.

Solistinen näyte

Perusopinnot 1
(3.-4. vuosi, 20 min soolotunnit ja ryhmä 60 min)

Tavoitteet

 • Lisätä lauluinstrumentin tietoista hallintaa.
 • Lisätä oppilaan valmiuksia sekä musiikin ja tekstin tulkintaan että ilmaisuun ja luovaan esiintymiseen.

Sisällöt

 • Harjoitellaan musiikin ja tekstin tulkintaa sekä ilmaisua ja esiintymistä.
 • Aloitetaan kaksiäänisiin lauluihin tutustuminen.
 • Esiinnytään sekä solistisesti että ryhmässä.

Solistinen näyte

Perusopinnot 2
(5.-7. vuosi, 30 min soolotunnit + laulukoulun yhtyelaulu 45 min)

Tavoitteet

 • Lisätä lauluinstrumentin tietoista hallintaa.
 • Lisätä oppilaan valmiuksia musiikin ja tekstin tulkinnassa sekä ilmaisussa ja esiintymisessä.
 • Laulamisesta tulee oppilaalle hyvin luonnollinen tapa ilmaista itseään ja tunteitaan.

Sisällöt

 • Harjoitetaan laajempaa lauluohjelmistoa.
 • Moniäänisiä lauluja ryhmässä joko a cappella (ilman säestystä) tai säestyksen kanssa
 • Eri tyylilajien hahmottaminen

Solistinen näyte

Perusopinnot 3
(8.-10. vuosi, 45 min soolotunnit + yhteismusisointi (musiikkiopistossa järjestettävä yhteismusisointi, ensemble, lied, ooppera)

Tavoitteet

 • Lisätään lauluinstrumentin monipuolista hallintaa.
 • Lisätään oppilaan valmiuksia musiikin eri tyylilajien tuntemukseen ja hallintaan.
 • Monipuolistetaan yhteismusisointitaitoja.

Sisällöt

 • Syvennetään lauluohjelmiston ja musiikkityylien tuntemusta.
 • Syvennetään yhteismusisointitaitoja.
 • Syvennetään musiikin hahmottamista.

Solistinen näyte

Lisäksi laulukoululaiset osallistuvat musiikin hahmottamisaineisiin sekä vuosittain joko oppilaitoksen omaan kuoroon tai oppilaitoksen hyväksymään kuoroon. Yhtyelaulu ei korvaa perusopinnot 2:ssa olevaa kuoroa. Perusopinnot 3 yhteismusisointi voi korvata kuoron.

Jatko-opinnot:

Musiikin syventävät opinnot laulun instrumenttitavoitteiden mukaisesti.

Opsin toteuttamistavat

Opsin toteuttamistavat ovat yksilö- ja ryhmätunnit. Toteuttamissuunnitelmassa otetaan huomioon lauluinstrumentin fyysiset kehittymismahdollisuudet lasten ja nuorten kasvaessa. Laulajien musiikkisuhteen voi aloittaa jo 9 vuoden iässä ja se menee limittäin muiden instrumenttisuunnitelmien kanssa.