Musikantit kouluilla

Musikantti on 7 - 9 -vuotiaille suunnattua ryhmämusisointia, jossa työtapoina käytetään laulamista, soittamista, musiikin kuuntelua ja musiikkiliikuntaa. Tuntien aiheista tehdään myös pieniä musiikkitehtäviä työkansioon. Tavoitteena on lasten musiikillisen ilmaisutaidon kehittäminen, musiikin tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittäminen, yhteismusisointiin totuttaminen sekä hyvän mielen ja ilon kokeminen. Musiikillisten valmiuksien lisäksi musiikkiryhmässä toimiminen kehittää lapsen motoriikkaa, auttaa sosiaalisten taitojen kehittymistä, rohkaisee tunteiden ilmaisemiseen ja antaa onnistumisen elämyksiä.

Koulut tarjoavat tilat ja konservatorio järjestää opetuksen. Käytössä on monipuolinen valikoima soittimia ja muita tarvittavia välineitä. Musikantti-ryhmien opettajina toimivat konservatorion musiikkileikkikoulunopettajat. Musikantit kokoontuvat koulutuntien päätyttyä koulujen musiikkiluokissa kerran viikossa 45 min.

Lukuvuonna 2023-2024 Musikantti-toimintaa järjestetään Atalassa, Lamminpäässä, Tammelassa ja Vuoreksessa:

  • Atalan musikantit (1.-2. lk) ma klo 15.00-15.45
  • Vuoreksen musikantit (1.-2. lk) ke klo 14.30-15.15 
  • Lamminpään ukulelemusikantit (1.-2. lk) to klo 15.15-16.00
  • Tammelan kuvismusikantit (7-8v) ma 14.00-15.15