Musiikkiopistoyhdistys

Tampereen Musiikkiopistoyhdistys ry on perustettu 30.5.1931. Musiikkiopistoyhdistys on siis ollut jo vuosikymmeniä mukana mahdollistamassa musiikinopiskelua Tampereella. Yhdistys on aina ollut aktiivinen ja ajassa mukana, myös silloin kun nykyinen konservatoriotalo rakennettiin.

Musiikki kuuluu kaikille! Näin me yhdistyksessä ajattelemme, ja haluamme huolehtia siitä, että myös musiikin harrastaminen on kaikille mahdollista. Yhdistyksen 21.3.2011 hyväksytyissä säännöissä lukee näin:

"Tampereen Musiikkiopistoyhdistys ry -nimisen yhdistyksen tarkoituksena on toimia musiikkikasvatuksen kehittäjänä ja vaalijana ja tukea lasten ja nuorten musiikkiharrastusta sekä toimia yhteistyössä muiden vastaavien toimijoiden kanssa musiikkiharrastuksen edistämiseksi Tampereella ja sen lähiympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • antaa tietopuolista opetusta
 • järjestää kulttuuri-, keskustelu ja koulutustilaisuuksia ja juhlia
 • tehdä aloitteita eri viranomaisille
 • hankkia yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa
 • järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
 • järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia konsertti- ja kilpailumatkoja
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • toimia yhteistyössä muiden vastaavien toimijoiden ja lasten vanhempien kanssa musiikkiharrastuksen edistämiseksi Tampereella ja sen lähiympäristössä"

Yhdistyksen hallitus (12.12.2022):

 • Kati Tähtinen , puheenjohtaja
 • Veijo Niemi, varapuheenjohtaja
 • Pekka Ahonen, sihteeri
 • Mikko Alatalo, jäsen
 • Timo-Olavi Jalkanen, jäsen

Yhdistyksellä on kahden jäsenen edustus Tampereen Musiikkiopiston säätiön hallituksessa. Yhdistyksen edustajina ovat tällä hetkellä Veijo Niemi ja Timo-Olavi Jalkanen.

Linkki jäsenhakemukseen