Muskarit

Tervetuloa Tampereen konservatorion musiikkileikkikouluun! Olet tekemässä erinomaisen ratkaisun valitessasi musiikin lapsellesi harrastukseksi.

Musiikkileikkikoulun tärkeimmät tehtävät

 • Muskari virkistää ja rentouttaa.
 • Muskari herättää musiikille myönteisen asenteen. Se saa lapset nauttimaan laulamisesta, soittamisesta ja musiikkileikeistä
 • Muskari edesauttaa lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehittymistä.
 • Muskari kehittää lapsen rytmi-, melodia-, kuulo- ja kuuntelukykyä.

Musiikinopetuksen sisältö

 • Opetamme rytmin, melodian, dynamiikan, sointivärin, harmonian ja muodon alkeita.
 • Opimme leikkien ja elämyksellisesti kokien.

Työtavat

 • Laulamme, loruilemme, soitamme, kuuntelemme, tanssimme ja liikumme.


Musiikkileikkikoulun lukujärjestys 2021-2022, Pyynikintori

Opettajat: Marika Järvinen, Ulla-Kaisa Honkela
HUOM! Opettajavaihdokset mahdollisia

ILMOITTAUTUMINEN ryhmien vapaille paikoille on avoinna 16.12.2021-19.1.2022 osoitteessa https://konservatorio.inschool.fi/browsecourses

Voit ladata alta Pyynikintorin muskarilukkarin 2021-2022 täysikokoisena kuvatiedostona (png) tai pdf-tiedostona:

Musiikkileikkikoulun lukujärjestys 2021-2022, sivutoimipisteet

ILMOITTAUTUMINEN ryhmien vapaille paikoille on avoinna 16.12.2021-19.1.2022 osoitteessa https://konservatorio.inschool.fi/browsecourses

Pyrimme ilmoittamaan sekä saadusta paikasta että jonopaikan tilanteesta mahdollisimman nopeasti sähköpostilla.

Voit ladata alta sivutoimipisteiden muskarilukkarin 2021-2022 täysikokoisena kuvatiedostona (png) tai pdf-tiedostona:

Muskarin ryhmäkuvaukset

Musiikkileikkikoulun perustoiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, soitinkaruselli eskari-ikäisille ja soittismuskari ekaluokkalaisille. Musiikkileikkikoulun perustoiminnassa on perhe- ja leikkiryhmiä.
Musiikkiopistossa varsinaiset instrumenttiopinnot aloittaneet muskari-ikäiset lapset saavat osallistua johonkin muskarin leikkiryhmään.

Perheryhmät alle 3-vuotiaille:
lapset tulevat tunnille yhdessä aikuisen kanssa, muskarin pituus 30 min/viikko.

Leikkiryhmät 3-6-vuotiaille:
lapset käyvät tunnilla ilman aikuista, muskarin pituus 3-4 -vuotiaille 45 min/viikko, 5-6-vuotiaille 60 min/viikko.

Soitinkaruselli 6-vuotiaille:
Instrumenttiopetusta pareittain 3×30 min/soitin (6 soitinta/lukuvuosi, painotus syyslukukaudella) ja muskari 45 min/vko. Soitintutustuminen tapahtuu pääosin syyslukukaudella, kevätlukukauden toiminta on enimmäkseen muskaria.

Karusellin soittimet lukuvuonna 2021-2022 ovat:

 • harmonikka
 • saksofoni
 • kontrabasso
 • nokkahuilu
 • viulu
 • kitara


Soittismuskari 7-vuotiaille:

Instrumentin yksilöopetusta 30 min ja muskari 45 min/viikko. Instrumenttiopetuksen soitin valitaan hakuvaiheessa ja opetusta annetaan valitusta soittimesta koko lukuvuoden ajan. Soittimen voi mahdollisuuksien mukaan vuokrata konservatoriolta.

Lukuvuoden 2021-2022 soittimet ovat:

 • viulu
 • harmonikka
 • kantele
 • käyrätorvi
 • baritonitorvi
 • klarinetti
 • fagotti


Muskari en español,
profesora Paloma Catalá-Parga

Los sabados desde 4.9.2021

 • 10.00-10.30 0-3 años
 • 10.45-11.30 4-6 años


¿A quién va dirigido? Niños y niñas de 0 a 6 años principalmente. Estarán divididos en dos grupos: 0-3 años (acompañados por un adulto rersponsable) y de 4-6 años.

Los objetivos de esta actividad son:

 • Fomentar el desarrollo de una mejor coordinación motora a través del juego y el baile.
 • Fomentar el desarrollo de la escucha activa y de la reproducción de sonidos a nivel vocal.
 • Desenvolver la escucha activa de ritmos a nivel vocal, corporal y/o con pequeña percusión.
 • En menores de 3 años también se fomentará lo táctil y visual en la búsqueda de una experiencia sensitiva más completa.
 • Conocer las canciones populares de las distintas culturas hispanohablantes y los distintos estilos folklórico-musicales de cada país hispano. Mejorar, favorecer y estimular el habla hispana y el conocimiento de vocabulario a través de juegos y canciones.


Varhaiskasvatuksen soitinryhmät lukuvuonna 2021-2022

Kaikki ryhmät

 • 45 min yhteinen soittotunti/vko 
 • 32 kertaa lukuvuonna 
 • 140 €/lukukausi (syksy/kevät)


Selloryhmä 5-6-vuotiaille
 • 3 oppilasta/ryhmä
 • keskiviikkoisin klo 16.45-17.30, opettaja Harri Topi
 • Sellojen soittisryhmässä tutustutaan siihen, millaista on soitonopiskelu ja kuinka monipuolisesti sellolla voidaankaan soittaa. Lukuvuoden aikana harjoitellaan sellonsoiton ja musiikinperusteiden alkeita yhteismusisoinnin ja toiminnallisuuden kautta. Soittimen voi mahdollisuuksien mukaan vuokrata konservatoriolta.
Alttoviuluryhmä 6-vuotiaille
 • 3 oppilasta/ryhmä
 • keskiviikkoisin klo 17.00-17.45, opettaja Ulla-Kaisa Honkela
 • Tummaääninen alttoviulu kuuluu jousisoitinperheeseen. Tutustumme alttoviulunsoiton alkeisiin laulujen ja rytmileikkien kera.
 • Soittimen voi mahdollisuuksien mukaan vuokrata konservatoriolta.

Kanteleen alkeet 6-7 vuotiaille (Klingendahl)

 • maks. 6 lasta/ryhmä
 • keskiviikkoisin klo 18.00-18.45 Klingendahlilla, opettaja Eva Alkula
 • Ryhmässä musisoidaan 5-kielisillä kanteleilla ja tutustutaan myös isompiin kanteleisiin. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita eikä oma soitin ole välttämätön, vaan 5-kielisen saa halutessaan lainaksi. 

Nokkisryhmä noin 6-8-vuotiaille

 • 4 oppilasta/ryhmä
 • tiistaisin klo 16.30-17.15, opettaja Helena Holm
 • Noin 6-8-vuotiaiden Nokkisryhmässä opitaan nokkahuilun soiton ja yhteismusisoinnin alkeita. Helppoja sävelmiä päästään soittamaan alusta alkaen. Oppituntiin kuuluu myös laulua, leikkiä ja nuottikirjoitukseen tutustumista. 
Pasuunaryhmä 7-9 vuotiaille

 • tiistaisin klo 15.30-16.15
 • Opettaja Teemu Salmi
 • Ryhmässä tutustutaan pasuunansoiton saloihin erilaisten tehtävien kautta, joita tehdään yhdessä tunnilla opettajan johdolla. 
 • Käytämme oppimisen apuna myös digitaalisia oppimisympäristöjä.


Taskutrumpettiryhmä 7-9-vuotiaille (Hämeenpuisto 28 D, trumpettiluokka)
 • maks. 3 oppilasta/ryhmä
 • ti klo 16.45-17.30, opettaja Juha Untala
 • Trumpettiryhmässä tutustutaan hengitys- ja puhallusharjoitusten kautta huulten päristämiseen. Tavoitteena on erilaisten hauskojen harjoitusten avulla oppia helposti tekniikka, jolla trumpettia soitetaan! 
 • Taskutrumpetin saa vuokrata konservatoriolta edullisesti !

Tervetuloa tutkimaan soitonopiskelun saloja mukavasti yhdessä!


TaMu-ryhmät (Lielahti)

TaMu tarjoaa sekä musiikin että tanssin varhaiskasvatuksen samassa paketissa. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa positiivista tanssi- ja musiikkisuhdetta leikin ja elämyksellisten kokemusten avulla. Tunneilla saa kokea onnistumisen iloa ja tanssin ja soiton riemua. Tanssin ja musiikin peruspalikat tulevat tutuiksi ja luodaan kipinä musiikin ja tanssin pitkäjänteiselle harrastamiselle. Laulamalla, liikkumalla ja soittamalla opitaan käyttämään omaa kehoa ilmaisun välineenä, samalla tukien lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehittymistä.
Tunnilla on kaksi opettajaa, sekä tanssin että musiikin alan ammattilainen ohjaamassa omaa osaamisalaansa. Tunneilla toimitaan ikäkauden mukaisesti sekä musiikin että tanssin varhaiskasvatuksen opintosuunnitelmia seuraillen, molemmat taiteenlajit käsi kädessä.

1-2-vuotiaat
Tunnille tullaan oman aikuisen kanssa. Tunneilla tanssitaan, lorutellaan, lauletaan, kuunnellaan ja soitetaan vanhempien kanssa ja harjoitellaan omatoimista tekemistä vanhemman avustuksella. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta ja tutustua tanssin ja musiikin työskentelytapoihin.

3-6-vuotiaat
Tunnille tullaan ilman omaa aikuista. Tunneilla tanssitaan, lorutellaan, lauletaan, kuunnellaan ja soitetaan. Tavoitteena on tutustua tanssin ja musiikin maailmaan ja rohkaista oppimaan uutta lapset yksilöinä huomioiden. Ikätason mukaan tutustutaan tanssin ja musiikin käsitteisiin ja osa-alueisiin ja vahvistetaan lapsen omaa luovuutta. 


Kuvismuskarit

Iloitaan musiikin ja kuvataiteen parissa! Kuvismuskari on elämyksellinen kokonaisuus, jossa tutustutaan musiikin ja kuvataiteen tunnelmiin leikkien ja kokeillen. Kuvismuskari toteutetaan Tammelan koululla Sara Hildén -akatemian kanssa. Opettajina varhaisiän musiikinopettaja Ulla-Kaisa Honkela ja Sara Hildén -akatemian kuvataideopettaja.

 • 1-2-vuotiaitten ryhmä, aikuinen-lapsi -ryhmä, 140 €/lukukausi
 • 3-4-vuotiaitten ryhmä, 165 €/lukukausi
 • 5-6-vuotiaitten ryhmä, 185 €/lukukausi
 • 7-8-vuotiaitten ryhmä (Kuvismusikantit), 185 €/lukukausi

Musikanttiryhmät

Musikantti on 7 - 9-vuotiaille suunnattua ryhmämusisointia, jossa työtapoina käytetään laulamista, soittamista, musiikin kuuntelua ja musiikkiliikuntaa. Tuntien aiheista tehdään myös pieniä musiikkitehtäviä työkansioon. Tavoitteena on lasten musiikillisen ilmaisutaidon kehittäminen, musiikin tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittäminen, yhteismusisointiin totuttaminen sekä hyvän mielen ja ilon kokeminen. Musiikillisten valmiuksien lisäksi musiikkiryhmässä toimiminen kehittää lapsen motoriikkaa, auttaa sosiaalisten taitojen kehittymistä, rohkaisee tunteiden ilmaisemiseen ja antaa onnistumisen elämyksiä.