Muskarit

Seuraava uusien muskarilaisten ilmoittautuminen ryhmien vapaille oppilaspaikoille on avoinna 7.8.-1.9.2024. Ilmoittautumislomakkeet avautuvat 7.8. klo 15 täällä: https://konservatorio.inschool.fi/browsecourses 

Tervetuloa Tampereen konservatorion musiikkileikkikouluun! Olet tekemässä erinomaisen ratkaisun valitessasi musiikin lapsellesi harrastukseksi.

Musiikkileikkikoulun tärkeimmät tehtävät

 • Muskari virkistää ja rentouttaa.
 • Muskari herättää musiikille myönteisen asenteen. Se saa lapset nauttimaan laulamisesta, soittamisesta ja musiikkileikeistä
 • Muskari edesauttaa lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehittymistä.
 • Muskari kehittää lapsen rytmi-, melodia-, kuulo- ja kuuntelukykyä.

Musiikinopetuksen sisältö

 • Opetamme rytmin, melodian, dynamiikan, sointivärin, harmonian ja muodon alkeita.
 • Opimme leikkien ja elämyksellisesti kokien.

Työtavat

 • Laulamme, loruilemme, soitamme, kuuntelemme, tanssimme ja liikumme.

Lukuvuosi 2024–2025: Musiikkileikkikoulun lukujärjestys, Pyynikintori

Opettajat: Marika Järvinen, Ulla-Kaisa Honkela, Eerika Kapanen, Paloma Catalá-Parga
HUOM! Opettajavaihdokset mahdollisia

Voit ladata sivutoimipisteiden muskarilukkarin 2024–2025 myös pdf-tiedostona.

Lukuvuosi 2024–2025: Musiikkileikkikoulun lukujärjestys, sivutoimipisteet

Syyslukukauden 2024 alusta muskaritoimintamme läntisellä Tampereella siirtyy Ikurin päiväkodin tiloihin.

Opettajat: Ulla-Kaisa Honkela (Annala, Tammela, Vuores), Paloma Catalá Parga (Ikuri), Eerika Kapanen 

HUOM! Opettajavaihdokset mahdollisia

Sivutoimipisteiden osoitteet:

 • Annala, Metsäniityn päiväkoti, Ruskontie 2, 33710 Tampere
 • Atalan koulu, Pulkkakatu 3, 33580 Tampere
 • Härmälä, Talvitien päiväkoti, Talvitie 24, 33900 Tampere
 • Ikurin päiväkoti, Virontörmänkatu 7, 33310 Tampere
 • Tammelan koulu, Ilmarinkatu 17, 33500 Tampere
 • Vuoreksen koulu, Rautiolanrinne 2, 33870 Tampere

Voit ladata sivutoimipisteiden muskarilukkarin 2024–2025 myös pdf-tiedostona.


Muskarin ryhmäkuvaukset

Musiikkileikkikoulun perustoiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, soitinkaruselli eskari-ikäisille ja soittismuskari ekaluokkalaisille. Musiikkileikkikoulun perustoiminnassa on perhe- ja leikkiryhmiä.
Musiikkiopistossa varsinaiset instrumenttiopinnot aloittaneet muskari-ikäiset lapset saavat osallistua johonkin muskarin leikkiryhmään.

Perheryhmät alle 3-vuotiaille:
lapset tulevat tunnille yhdessä aikuisen kanssa, muskarin pituus 30 min/viikko.

Leikkiryhmät 3–6-vuotiaille:
lapset käyvät tunnilla ilman aikuista, muskarin pituus 3–4-vuotiaille 45 min/viikko, 5–6-vuotiaille 45 min/viikko TAI 60 min/viikko.

Soitinkaruselli 6-vuotiaille:
Instrumenttiopetusta pareittain 3×30 min/soitin (6 soitinta/lukuvuosi eli 18 kertaa, painotus syyslukukaudella) ja muskari 45 min/vko koko lukuvuoden. Soitintutustuminen tapa
htuu pääosin syyslukukaudella, kevätlukukauden toiminta on enimmäkseen muskaria.

Soittismuskari 7–8-vuotiaille:

Instrumentin yksilöopetusta 30 min ja muskari 45 min/viikko. Instrumenttiopetuksen soitin valitaan hakuvaiheessa ja opetusta annetaan valitusta soittimesta koko lukuvuoden ajan. Soittimen voi mahdollisuuksien mukaan vuokrata konservatoriolta.

 • Lukuvuoden 2024-25 instrumentit ovat fagotti, harmonikka, kantele, klarinetti, käyrätorvi, pasuuna, tenoritorvi ja viulu  

Muskari en español, profesora Paloma Catalá-Parga

Los sabados desde

 • 9.30-10.00 0–2 años
 • 10.15-11.00 2–4 años
 • 11.15-12.00 5–6 años

¿A quién va dirigido? Niños y niñas de 0 a 6 años. Estarán divididos en tres grupos: 0-2 años y de 2–4 años (acompañados por un adulto rersponsable) y de 5–6 años.

 • Los objetivos de esta actividad son:
 • Desenvolver la musicalidad y el entendimiento vicencial de la música.
 • Recuperar la vivencia de la musica de una manera colectiva para transmitir el disfrute de la misma.
 • Adquirir herramientas de escucha y crear un ambiente musical rico para que la aculturación musical sea más plena.
 • Experimentar y vivenciar la rítmica en todas sus variantes a nivel corporal.
 • Alcanzar al final de la misma un entendimiento musical abstracto (sin relacionar conceptos con su nombre, pero habiendo experimentado y jugado con ellos).
 • Conocer las canciones populares de las distintas culturas hispanohablantes y los distintos estilos folklórico-musicales de cada país hispano. Mejorar, favorecer y estimular el habla hispana y el conocimiento de vocabulario a través de juegos y canciones.

Huom! Muskari en español -ryhmissä opetus tapahtuu kokonaan espanjan kielellä! 


TaMu-ryhmät (Lielahti)

TaMu tarjoaa sekä musiikin että tanssin varhaiskasvatuksen samassa paketissa. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa positiivista tanssi- ja musiikkisuhdetta leikin ja elämyksellisten kokemusten avulla. Tunneilla saa kokea onnistumisen iloa ja tanssin ja soiton riemua. Tanssin ja musiikin peruspalikat tulevat tutuiksi ja luodaan kipinä musiikin ja tanssin pitkäjänteiselle harrastamiselle. Laulamalla, liikkumalla ja soittamalla opitaan käyttämään omaa kehoa ilmaisun välineenä, samalla tukien lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehittymistä.
Tunnilla on kaksi opettajaa, sekä tanssin että musiikin alan ammattilainen ohjaamassa omaa osaamisalaansa. Tunneilla toimitaan ikäkauden mukaisesti sekä musiikin että tanssin varhaiskasvatuksen opintosuunnitelmia seuraillen, molemmat taiteenlajit käsi kädessä.

1–2-vuotiaat
Tunnille tullaan oman aikuisen kanssa. Tunneilla tanssitaan, lorutellaan, lauletaan, kuunnellaan ja soitetaan vanhempien kanssa ja harjoitellaan omatoimista tekemistä vanhemman avustuksella. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta ja tutustua tanssin ja musiikin työskentelytapoihin.

3–6-vuotiaat
Tunnille tullaan ilman omaa aikuista. Tunneilla tanssitaan, lorutellaan, lauletaan, kuunnellaan ja soitetaan. Tavoitteena on tutustua tanssin ja musiikin maailmaan ja rohkaista oppimaan uutta lapset yksilöinä huomioiden. Ikätason mukaan tutustutaan tanssin ja musiikin käsitteisiin ja osa-alueisiin ja vahvistetaan lapsen omaa luovuutta. 


Kuvismuskarit

Iloitaan musiikin ja kuvataiteen parissa! Kuvismuskari on elämyksellinen kokonaisuus, jossa tutustutaan musiikin ja kuvataiteen tunnelmiin leikkien ja kokeillen. Kuvismuskari toteutetaan Tammelan koululla Sara Hildén -akatemian kanssa. Opettajina varhaisiän musiikinopettaja Ulla-Kaisa Honkela ja Sara Hildén -akatemian kuvataideopettaja Anni Nuotio.

 • 1–2-vuotiaitten ryhmä, aikuinen-lapsi -ryhmä, 160 €/lukukausi (45 min/viikko)
 • 3–vuotiaitten ryhmä, 195 €/lukukausi  (60 min/viikko)
 • 5–6-vuotiaitten ryhmä, 215 €/lukukausi  (75 min/viikko)
 • 7–8-vuotiaitten ryhmä (Kuvismusikantit), 215 €/lukukausi  (75 min/viikko)

Musikanttiryhmät

Musikantti on 7–9-vuotiaille suunnattua ryhmämusisointia, jossa työtapoina käytetään laulamista, soittamista, musiikin kuuntelua ja musiikkiliikuntaa. Tuntien aiheista tehdään myös pieniä musiikkitehtäviä työkansioon. Tavoitteena on lasten musiikillisen ilmaisutaidon kehittäminen, musiikin tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittäminen, yhteismusisointiin totuttaminen sekä hyvän mielen ja ilon kokeminen. Musiikillisten valmiuksien lisäksi musiikkiryhmässä toimiminen kehittää lapsen motoriikkaa, auttaa sosiaalisten taitojen kehittymistä, rohkaisee tunteiden ilmaisemiseen ja antaa onnistumisen elämyksiä.