Yhteismusisointi

Yhteismusisointiopetuksen tarjonta on suunniteltu siten, että jokaiselle oppilaalle voidaan tarjota kehitysvaiheeseen tasoltaan soveltuva ryhmä. Orkesterisoittimissa oman pääinstrumentin tasoltaan soveltuva orkesteri on ensisijainen yhteismusisointiryhmä. Oppilaiden sijoitus ryhmiin tapahtuu pääaineen opettajan lausunnon pohjalta.

Yhteismusisointia on mahdollisuus opiskella myös pienemmissä, joustavasti muodostettavissa kamarimusiikkiryhmissä. Etenkin pianisteja kannustetaan pienryhmätoimintaan muiden soitinryhmien kanssa. Kamarimusiikkiryhmien toiminnassa keskeinen tekijä on oppilaiden oma aktiivisuus ja valmius ryhmän toiminnan vaatimaan sitoutumiseen.

Musiikkiopiston orkesterit ja kuorot

  • Minijouset -> Juniorijouset -> Nuorisojouset -> Kamariorkesteri
  • Puhallinorkesterit Trombi -> Myrsky -> Celsius -> Borealis -> Bofori
  • Kuorovalmennus -> Lapsi- ja nuorisokuoro