Yhteismusisointi

Yhteismusisointiopetuksen tarjonta on suunniteltu siten, että jokaiselle oppilaalle voidaan tarjota kehitysvaiheeseen tasoltaan soveltuva ryhmä. Orkesterisoittimissa oman pääinstrumentin tasoltaan soveltuva orkesteri on ensisijainen yhteismusisointiryhmä. Oppilaiden sijoitus ryhmiin tapahtuu pääaineen opettajan lausunnon pohjalta.

Yhteismusisointia on mahdollisuus opiskella myös pienemmissä, joustavasti muodostettavissa kamarimusiikkiryhmissä. Etenkin pianisteja kannustetaan pienryhmätoimintaan muiden soitinryhmien kanssa. Kamarimusiikkiryhmien toiminnassa keskeinen tekijä on oppilaiden oma aktiivisuus ja valmius ryhmän toiminnan vaatimaan sitoutumiseen.

Musiikkiopiston orkesterit ja kuorot 2023-2024

 • Lapsijouset -> Juniorijouset -> Nuorisojouset -> Kamariorkesteri
 • Puhallinorkesterit Trombi -> Myrsky -> Celsius -> Borealis -> Pyynikin Puhaltajat
 • Kuorot Pisaroi (6-8-vuotiaat) -> Solisee (9-vuotiaat-)


Jousiorkestereiden aikataulut 2023–2024

 • Lapsijouset ke klo 16.00–17.00
 • Juniorijouset ke klo 17.00–18.00
 • Nuorisojouset ma klo 17.00–18.30

Puhallinorkestereiden aikataulut 2023–2024

 • Myrsky ma klo 15.45–16.45
 • Trombi ti klo 16.15–16.45 (Pyynikkisali, Kamarimusiikkisali, Kokoushuone)
 • Celsius ti klo 17.00–18.00
 • Borealis ti klo 18.15–19.45
 • Pyynikin Puhaltajat ke klo 18.30–20.45

Kaikki puhallinorkesterit: valmistautuminen ja lämmittely 15 minuuttia ennen harjoituksen alkamista