Vastauksia hakijoiden esittämiin kysymyksiin

  • Ennen yhteishakua tanssijan koulutus järjestää tutustumispäivät, joista löydät tarkemmin tietoa yleensä tammikuussa konservatorion kotisivuilta. Lisätietoja koulutuksesta antavat apulaisrehtori Pasi Ojala, pasi.ojala@tampereenkonservatorio.fi,  ja opintosihteeri Terhi Lehtolainen, terhi.lehtolainen@tampereenkonservatorio.fi.
  • Kaikki peruskoulun suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Yläikärajaa ei ole.
  • Perustutkintoon sisältyvät yhteiset tutkinnon osat suoritetaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa (www.tredu.fi) tai vaihtoehtoisesti suorittamalla tanssijan tutkinnon ohella ylioppilastutkinto Tampereen aikuislukiossa. 
  • Koulutus on maksutonta. Opiskelija voi hakea opintotukea, asumislisää, koulumatkatukea ja opintolainaa Kelalta. Oppilaitos järjestää maksuttoman kouluruuan. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalle opiskelijalle opintoihin liittyvä materiaali on maksutonta.
  • Hakijoiden tanssillista osaamista kartoitetaan pääsykokeissa mm. showtanssin, nykytanssin sekä baletin osalta. Tanssin harrastustausta voi olla mistä lajista vain. Valinnoissa huomioidaan eri tanssilajeissa lahjakkaat hakijat.
  • Hakijat kutsutaan pääsykokeisiin pk- ja yo-ryhmissä, jolloin tyypillinen noin 3 vuoden ikäero ei haittaa 1. vaiheen karsinnassa. Hakijan ikä huomioidaan pääsykokeiden muissakin vaiheissa. Valitut hakijat aloittavat opintonsa samassa ryhmässä.