Vastauksia hakijoiden esittämiin kysymyksiin

• Ennen yhteishakua tanssijan koulutus järjestää tutustumispäivät, joista löydät tarkemmin tietoa yleensä tammikuussa konservatorion kotisivuilta. Lisätietoja koulutuksesta antavat koulutusohjelmavastaava ja opintosihteeri.

• Kaikki peruskoulun suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Yläikärajaa ei ole.

• Perustutkintoon sisältyvät yhteiset tutkinnon osat (lukio-opinnot) suoritetaan Tampereen Yhteiskoulun lukiossa (www.tyk.info).

• Koulutus on maksutonta. Opiskelija voi hakea opintotukea, asumislisää, matka-avustusta ja opintolainaa Kelalta. Oppilaitos järjestää maksuttoman kouluruuan. Opiskelija maksaa itse opintoihin liittyvän materiaalin hankinnan.

• Hakijoiden tanssillista osaamista kartoitetaan pääsykokeissa mm. showtanssin, nykytanssin sekä baletin osalta. Tanssin harrastustausta voi olla mistä lajista vain. Valinnoissa huomioidaan eri tanssilajeissa lahjakkaat hakijat.

• Hakijat kutsutaan pääsykokeisiin pk- ja yo-ryhmissä, jolloin tyypillinen noin 3 vuoden ikäero ei haittaa 1. vaiheen karsinnassa. Hakijan ikä huomioidaan pääsykokeiden muissakin vaiheissa. Valitut hakijat aloittavat opintonsa samassa ryhmässä.