Tanssilajit

Taaperotanssi

Taaperotanssissa opetellaan perusliikkumistaitoja yhdessä tutun ja turvallisen aikuisen kanssa. Tunti on suunnattu 2-vuotiaalle lapselle ja aikuiselle. Tunnilla käydään läpi mm. helppoja rytmisiä harjoitteita sekä ryhmässä toimimista. Tärkeää on, että taapero omaa kävelytaidon ja että aikuinen on mukana tunnilla innostuneesti.

Tanskari (ryhmiä 3–6-vuotiaille)

Tunnilla opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa, musiikin ja rytmin hahmottamista sekä tanssitekniikkaa ikäkaudelle sopivassa muodossa. Hyväntuulisiin tunteihin kuuluu myös helppoa akrobatiaa, luovia harjoitteita ja improvisaatiota. Opetus antaa hyvät valmiudet nykytanssin, baletin sekä jazz- ja populaaritanssin opintoihin.

TaMu 

TaMu tarjoaa sekä musiikin että tanssin varhaiskasvatuksen samassa paketissa. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa positiivista tanssi- ja musiikkisuhdetta leikin ja elämyksellisten kokemusten avulla. Tunneilla saa kokea onnistumisen iloa ja tanssin ja soiton riemua. Tanssin ja musiikin peruspalikat tulevat tutuiksi ja luodaan kipinä musiikin ja tanssin pitkäjänteiselle harrastamiselle. Laulamalla, liikkumalla ja soittamalla opitaan käyttämään omaa kehoa ilmaisun välineenä, samalla tukien lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehittymistä.
Tunnilla on kaksi opettajaa, sekä tanssin että musiikin alan ammattilainen ohjaamassa omaa osaamisalaansa. Tunneilla toimitaan ikäkauden mukaisesti sekä musiikin että tanssin varhaiskasvatuksen opintosuunnitelmia seuraillen, molemmat taiteenlajit käsi kädessä.

  • 1-2-vuotiaat
    Tunnille tullaan oman aikuisen kanssa. Tunneilla tanssit
    aan, lorutellaan, lauletaan, kuunnellaan ja soitetaan vanhempien kanssa ja harjoitellaan omatoimista tekemistä vanhemman avustuksella. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta ja tutustua tanssin ja musiikin työskentelytapoihin.
  • 3-6-vuotiaat
    Tunnille tullaan ilman omaa aikuista. Tunneilla tanssitaan, lorutellaan, lauletaan, kuunnellaan ja soitetaan. Tavoitteena on tutustua tanssin ja musiikin maailmaan ja rohkaista oppimaan uutta lapset yksilöinä huomioiden. Ikätason mukaan tutustutaan tanssin ja musiikin käsitteisiin ja osa-alueisiin ja vahvistetaan lapsen omaa luovuutta.

Tempputanssi (4–6-vuotiaat)
Tempputanssi on suunnattu vauhdista, temppuilusta ja räväkästä meiningistä kiinnostuneille 4-6-vuotiaille lapsille.
Tunti tarjoaa tanssin varhaiskasvatusta tanssien ja temppuillen leikillisesti. Tanssitaitoja harjoitellaan sekä jalkojen päällä että ylösalaisin. Monipuoliset harjoitukset kehittävät lapsen motoriikkaa, kehonhahmotusta, perusliikuntataitoja, keskittymiskykyä sekä sosiaalisia taitoja.
Tällä tunnilla rämistään rytmikkäästi ja kieputaan hurjasti!

Baletti

Tunnilla harjoitetaan baletin perusliikkeitä tankotyöskentelyn avulla, oikean vartalon asennon löytämistä, aukikiertoa, lihasvoimaa ja notkeutta. Lisäksi opetellaan rytmin hahmottamista ja musikaalista liikkeen suorittamista sekä tanssilajin terminologiaa. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa!

Baletti (kärkitossu)
Varvastekniikan opetukseen keskittyvällä tunnilla vahvistetaan jalkojen ja nilkkojen voimaa sekä harjoitellaan varvastekniikka tanko- ja keskilattiatyöskentelyllä.

Nykytanssi
Tunneilla opetellaan nykytanssin tekniikkaa monipuolisia harjoitteita hyödyntäen. Liikkeitä yhdistellään pidemmiksi kokonaisuuksiksi sekä haastetaan nuoria oppimaan mukaansatempaavien musiikkien ja rytmien kautta. Kauden aikana opitaan myös kehoa vahvistavia ja huoltavia keinoja, joilla lihaskuntoa ja venyvyyttä voi parantaa ja pitää yllä. Luovat harjoitteet ja hauskat improvisaatiotehtävät rytmittävät näiden elämyksiä tarjoavien tuntien kulkua tarjoten nuorelle mahdollisuuden rohkeaan ilmaisuun.

Jazz/pop

Näillä vauhdikkailla ja tanssillisilla tunneilla opitaan lajin tekniikkaa ja ilmaisua. Nuorille tulevat perustekniikan lisäksi tutuiksi erilaiset koordinaatiot, vaihtelevat rytmit sekä kehonosien eriyttäminen eli isolation-tekniikka. Tunneilla tehdään monipuolisesti kehon hallintaa kehittäviä harjoitteita ja innostavia tanssisarjoja eikä liikkumisen ja tanssin riemuakaan puutu!

Street

Street dance sekoittaa katutanssin ja hip hopin eri tyylejä, mm. funk-lajeja, sekä old school, new style ja lyrical hip hop -tyylejä. Tunnilla keskitytään enemmän sarjojen harjoitteluun ja höystetään niitä akrobaattisin elementein. Tekniikan ja sarjojen lisäksi kaikilla tunneilla tietysti myös äärimmäistä tanssin iloa! Street dance on energinen tanssityyli, joka soveltuu kaikille.

Dance Mix 7-9-vuotiaat (Kangasalan toimipiste)

Tunnilla opitaan tanssin alkeita eri lajeista. Lukuvuoden aikana päästään tutustumaan tanssiopiston päälajeihin balettiin ja nykytanssiin jazz/popia unohtamatta. Tunnilla voidaan kokeilla elementtejä myös muista tanssilajeista, kuten katutansseista. Vaihteleva ja monipuolinen tanssitunti antaa hyvät eväät ja perustaidot tanssiharrastukseen ja auttaa myös oman tanssilajin löytämisessä.