Oppilaaksi musiikkiopistoon 2023


ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON, SOITINVALINNAT JA TULOKSET

 • Ilmoittautumisaika Tampereen konservatorioon on 6.2.-10.4.2023. Oppilaspaikat myönnetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta paikkaa ei välttämättä voida taata soittimessa, joka on ollut hakijan ensisijaisena toiveena. Oppilaspaikkojen myöntämisen perusteena ovat esimerkiksi hakijan ikä ja sen puolesta soveltuvuus kyseiseen soittimeen. Kaikkiin soittimiin ei myöskään ole tarjolla yhtä monta oppilaspaikaa. Tilanteesta riippuen hakijalle voidaan tarjota paikka toissijaisena hakukohteena olleesta soittimesta, tai jostain muusta saman soitinryhmän soittimesta. Hakijat kutsutaan tarvittaessa soitinvalintoihin. Soitinvalinnat pidetään 25.4.-26.4.2023 pääosin klo 12-20 välisenä aikana Tampereen konservatoriolla, F. E. Sillanpään katu 9. Mahdollinen soitinvalinta-aika lähetetään hakijalle sähköpostitse.
 • Tulokset oppilasvalinnoista julkistetaan 5.5.
 • Oppilaspaikka on vastaanotettava 19.5. mennessä.
 • Jonotuslistalta voi vielä päästä varsinaiseksi oppilaaksi, jos peruutuksia tulee.
 • Oppilasvalintoja koskeviin tiedusteluihin vastaa apulaisrehtori Reetta Aarre-Ahtio: reetta.aarre-ahtio@tampereenkonservatorio.fi

SIIRTOHAKIJAT
 • Jos haet siirtoa jostain toisesta musiikkioppilaitoksesta, lähetä vapaamuotoinen hakemus apulaisrehtorille osoitteeseen reetta.aarre-ahtio@tampereenkonservatorio.fi Hakemuksen lisäksi toimita opintorekisteriote ja mahdolliset todistukset aiemmista opinnoistasi sähköpostiliitteenä tai postitse osoitteeseen Tampereen konservatorio, F.E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere.
 • Siirtohakijat pyydetään tarvittaessa antamaan soittonäyte. HUOM. Kaikki pianonsoittajat antavat näytteen.  Näytteen ajankohta on pääsääntöisesti soitinvalintojen yhteydessä, joko 25.4. tai 26.4.2023.
  Tarkka ajankohta mahdollisesta soittonäytteestä lähetetään hakijalle sähköpostitse.

LUKUKAUSIMAKSU JA TAMPEREEN ULKOPUOLISET HAKIJAT

 • Lukukausimaksu perus- ja syventävissä opinnoissa lukuvuonna 2023-2024 on 390 €/lukukausi.
 • Mikäli oppilaan kotikunta on 1.8.2023 joku muu kuin Tampere, ratkaisee oppilaspaikan saamisen lopullisesti se, maksaako oppilaan kotikunta tai suostuuko oppilas maksamaan itse lukukausimaksun lisäksi vuotuisen oppilaskohtaisen kuntaosuuden (noin 1200 €/lukuvuosi).

Hakemiselle ei ole ala- tai yläikärajaa lukuun ottamatta klassisen laulun opintoja, joihin otetaan pääsääntöisesti 15 vuotta täyttäneitä (elokuun 2023 alkuun mennessä). Laulun lautakunta voi kuitenkin tehdä poikkeuksia ja harkintansa mukaan ottaa oppilaaksi myös nuorempia laulajia.


ENSISIJAISET HAKUKOHTEET:

 • Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
 • Puupuhaltimet: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, nokkahuilu
 • Vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba
 • Muut instrumentit: cembalo, kirkkourut, piano, harmonikka, kantele, harppu, kitara, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, rummut ja klassinen laulu (pääsääntöisesti 15 vuotta täyttäneet), laulukoulu (2014 syntyneet)

Hakukohteena voi olla myös jokin seuraavista instrumenttiryhmistä:

 • Jousisoittimet
 • Puupuhaltimet
 • Vaskipuhaltimet

HUOM! PIANO JA KLASSINEN LAULU VOIVAT OLLA VAIN ENSISIJAISIA HAKUKOHTEITA JA NIIHIN HAKIJAT KUTSUTAAN AINA VALINTATILAISUUTEEN SOITINVALINTAPÄIVINÄ!

TOISSIJAISET HAKUKOHTEET:

 • Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
 • Puupuhaltimet: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, nokkahuilu
 • Vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba
 • Muut instrumentit: cembalo, harmonikka, harppu, kantele, kirkkourut, kitara, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, rummut, laulukoulu (2014 syntyneet)

Hakukohteena voi olla myös jokin seuraavista instrumenttiryhmistä:

 • Jousisoittimet
 • Puupuhaltimet
 • Vaskipuhaltimet

Voit pyrkiä korkeintaan kahteen hakukohteeseen. Voit kuitenkin tulla valituksi vain yhteen soittimeen.

Hakemiselle ei ole ala- tai yläikärajaa lukuun ottamatta klassisen laulun opintoja, joihin otetaan pääsääntöisesti 15 vuotta täyttäneitä (elokuun 2023 alkuun mennessä). Laulun lautakunta voi kuitenkin tehdä poikkeuksia ja harkintansa mukaan ottaa oppilaaksi myös nuorempia laulajia.

LAULUKOULUUN  

otetaan pääsääntöisesti opintojen aloitusvuonna 9 vuotta täyttäviä lapsia. Laulukoulussa ensimmäisenä ja toisena vuonna on ryhmäopetusta 45 min/vk ja yksityisopetusta 15 min/vk. 

Tästä linkistä voit tutustua Laulukoulun opetussuunnitelmaan 

LAULUKOULUUN HAKIJAT esittävät laulunäytteessä yhden seuraavista lauluista:

 • Mörrimöykky
 • Saunavihdat
 • Härnääjät
 • Tapio
 • Mitä itket, pieni lintu

Kaikki laulut löytyvät esim. koulun laulukirjoista, versiolla ei ole väliä.

KLASSISEEN LAULUUN HAKIJAT
esittävät kaksi vapaavalintaista erityylistä laulua, joiden tulee olla länsimaista taidemusiikkia tai suomalaisia kansalauluja (ei pop-, rock- tai jazzmusiikkia). Konservatorion puolesta ei ole säestäjää, mutta oman säestäjän voi tuoda halutessaan mukana.


PERUSOPETUKSEN MUSIIKKIPAINOTUKSEEN HYVÄKSYTYT OPPILAAT

Musiikkipainotukseen hyväksytyt oppilaat saavat halutessaan oppilaspaikan taiteen perusopetuksessa Tampereen konservatoriossa tai Pirkanmaan musiikkiopistossa (PMO).  

Tampereen konservatorio:
Musiikkipainotukseen hyväksytty oppilas ilmoittautuu ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeella voi ilmoittaa kiinnostuksensa kahteen eri soittimeen tai soitinryhmään. Paikkaa ei välttämättä voida taata soittimessa, joka on ollut hakijan ensisijaisena toiveena. Tarvittaessa hakijat kutsutaan soitinvalintoihin, jotka järjestetään 25.4.-26.4. Vuonna 2014 syntyneiden on mahdollista hakeutua myös Laulukoulun oppilaaksi laulunäytteen kautta. Laulunäytteet annetaan 25.4.-26.4. erikseen hakijoille ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

Linkki ilmoittautumislomakkeelle on avoinna 10.4.2023 saakka : www.tampereenkonservatorio.fi/musiikkipainotukseen-hyvaksytyn-ilmoittautuminen/