Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

Alkeis- ja perusopinnot

Alkeis- ja perusopintojen tarkoituksena on musiikissa keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opinnoissa painottuu henkilökohtainen ohjaus. Perusopinnot koostuvat neljästä opintokokonaisuudesta.

Syventävät opinnot

Syventävien opintojen opintokokonaisuuden sisältö määritellään oppilaan kanssa yhteistyössä tehtävän suunnitelman mukaiseksi. Opintoihin sisältyy seuraavat elementit:

Arviointi ja todistukset