Rekisteriseloste työajanseuranta 0718

REKISTERI - JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 4.7.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere
p. 0503119580, opintotoimisto@tampereenkonservatorio.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Hallintopäällikkö Lauri Rantala
Tampereen konservatorio, F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere
p. 0503119582, lauri.rantala@tampereenkonservatorio.fi

3. REKISTERIN NIMI

Työajanseurannan rekisteri, EsMikko.

4. TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖTARKOITUS 

Konservatorion työntekijöiden työajan seuranta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi- ja organisaatiotiedot. Työaikapäätteillä syötetyt työaikatiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietolähteinä ovat työajanseurantajärjestelmän lukijalaitteilla syötetyt työaikatiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Työajanseurantajärjestelmän palvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Työajanseurantajärjestelmän tietoihin pääsevät vain erikseen nimetyt henkilöt henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.

.