Tanssiopiston kesäkurssit 3.-6.6.

25.04.2024

Tanssiopiston kesäkursseilla pääsee tanssimaan heti koulujen kesäloman alkaessa! Kursseille ovat tervetulleita kaikki vanhat ja uudet oppilaat! Ilmoittaudu pian ja varmista paikkasi kesäkurssilla!

Ilmoittautuminen avautuu 2.5. klo 15 ja se on avoinna 24.5. saakka..

TANSSIOPISTON KESÄKURSSIT 3.-6.6.2024

 • Hinta/valittu kurssi 55 € (4x60 min), kaksi kurssia 110 € (8x60 min)

 • Tanskari 50 € (4x45 min)

 • Tampereen konservatorion oppilaat saavat 5€ alennuksen/kurssi!

 • opettajina Petra Porspakka (baletti), Olivia Heikkonen (nykytanssi, tanskari) sekä Juuli Välimaa (street)

 • tunnit tanssisaleilla Pyynikin Trikoolla, os. Pyynikintie 29.

 • ilmoittautuminen tunneille kevään tasoryhmien perusteella! Mikäli olet epävarma oikeasta tasosta tai olet konservatorion ulkopuolinen oppilas, voit kysellä sopivan ryhmän ja tason valinnasta koulutussuunnittelijalta, anu.silvennoinen@tampereenkonservatorio.fi

 • Kurssille voivat ilmoittautua myös konservatorion ulkopuoliset oppilaat - pyydä siis tanssista kiinnostunut kaverisikin mukaan!

ILMOITTAUTUMINEN

TAMPEREEN KONSERVATORION OPPILAAT: ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN 2024 RYHMÄN PERUSTEELLA!
Jos olit keväällä perustasolla, niin ilmoittaudut myös kesäkurssille perustason tunneille. Kevään 2024 tanskari-oppilaat ilmoittautuvat tanskari-ryhmään.

Muut kuin konservatorion oppilaat voivat valita sopivat kurssit ikäsuositusten ja kurssikuvausten perusteella.

TANSKARI 4-6-vuotiaat (opettajana Olivia Heikkonen)

 • ma-to klo 17.00-17.45

 • Kurssiin kuuluu 4 x 45 min tanssin riemuun keskittyvää vauhdikasta ja rytmikästä tanssituntia.

PERUSTASO:
Voit ilmoittautua kaikkien tanssilajien tunneille!

Perustason tunnit on suunnattu kaikille lukuvuonna 2023-24 Tanssiopistolla perustasolla tanssineille oppilaille (n. 9-13 v.)

BALETTI PERUSTASO (opettajana Petra Porspakka)

 • ma-to klo 17.00-18.00

 • Kurssiin kuuluu 4 x 60 min balettia. Balettitunnilla keskitytään perusasioiden monipuoliseen harjoittamiseen sekä koordinaation kokonaisvaltaiseen käyttöön.

NYKYTANSSI PERUSTASO (opettajana Olivia Heikkonen)

 • ma-to klo 18.00-19.00

 • Kurssiin kuuluu 4 x 60 min nykytanssitunteja. Kurssilla harjoitellaan nykytanssin peruselementtejä sisältäviä tanssisarjoja sekä nautitaan yhdessä tanssimisesta. Tunnit sisältävät myös improvisaatioharjoitteita sekä loppukoreografian. Tunneilla kannattaa olla pitkät housut ja varalta pitkähihainen paita lattialla liikkuvia osuuksia varten.

STREET PERUSTASO (opettajana Juuli Välimaa)

 • ma-to klo 19.00-20.00

 • Kurssiin kuuluu 4 x 60 min street-tunteja. Kurssilla tanssitaan hip hop –painotteisesti ja vahvistetaan mm. Rytmiikkaa, koordinaatiota ja omaa ilmaisua yhdessä tekemisen kautta.

 • Mukaan tarvitset sisälenkkarit sekä tanssiin sopivat, joustavat vaatteet.

JATKO/EDISTYNEET -TASO:
Voit ilmoittautua kaikkien tanssilajien tunneille!

Jatko/edistyneiden tason tunnit on suunnattu kaikille Tanssiopistolla lukuvuonna 2023-24 jatkotason tai edistyneiden tunneilla tanssineille oppilaille (n.13 v. ylöspäin -)

BALETTI JATKO/EDISTYNEET (opettajana Petra Porspakka)

 • ma-to 18.00-19.00

 • Kurssiin kuuluu 4 x 60 min balettia. Tunneilla tehdään lyhyt tanko-osuus ja keskilattialla liikkuvia sarjoja. Sarjoja pyritään kehittämään päivittäin, jotta myös liikemuisti kehittyy. Keskitymme siistiin perustekemiseen, jotta linjaukset ovat oikein ja oikeat lihakset tekevät töitä.

KÄRKITOSSU/REPERTUAARI JATKO/EDISTYNEET (opettajana Petra Porspakka)

 • ma-to 19.00-20.00 4 x 60min

Tunneille voivat osallistua Konservatorion jatko- ja edistyneet- tasojen oppilaat tai muualla vastaavat taidot omaksuneet. Tunneille osallistuminen edellyttää usean vuoden balettitaustaa. Ikäsuositus 13->.

Harjoittelemme klassisen baletin variaatioita kurssilaisten tason mukaisesti ja hiomme niihin tarvittavaa kärkitossutekniikkaa tunneilla. Lisäksi harjoittelemme kuorokohtausta tai pas de trois -numeroa. Tunti pyritään tanssimaan kärkitossuilla.

NYKYTANSSI JATKO/EDISTYNEET (opettajana Olivia Heikkonen)

 • ma-to klo 16.00-17.00, 4 x 60 min

 • Tunneilla tehdään nykytanssituntiin kuuluvia harjoitteita kuten lattiatekniikkaa sekä improvisaatioharjoitteita. Kurssilla tehdään myös loppukoreografiaa.

STREET JATKO/EDISTYNEET (opettajana Juuli Välimaa)

 • ma-to klo 17.00-18.00 4 x 60 min

 • Kurssiin kuuluu 4 x 60 min street-tunteja. Kurssilla harjoitellaan pääosin hip hopiin kuuluvia grooveja ja stepsejä sekä vahvistetaan rytmiikkaa, koordinaatiota ja ilmaisua liikelaatuja apuna käyttäen. Tunnit koostuvat tehokkaasta lämmittelystä, teknisemmistä harjoitteista sekä koreografiaosuudesta.

 • Mukaan tarvitset sisälenkkarit sekä tanssiin sopivat, joustavat vaatteet. 


DANCE SCHOOL SUMMER COURSES 

are open as soon as the school summer holidays start! All old and new students are welcome! Sign up soon and secure your place on a summer course!

Registration is open until 24.5.

DANCE SUMMER COURSES 3.-6.6.2024

 • Price/selected course 55 € (4x60 min), two courses 110 € (8x60 min).

 • Tanskari 50 € (4x45 min)

 • Tampere Conservatory students get 5€ discount/course!

 • Teachers Petra Porspakka (ballet), Olivia Heikkonen (contemporary dance, tanskari) and Juuli Välimaa (street).

 • classes at Pyynikin Trikoo, Pyynikintie 29.

 • Registration for classes based on spring level groups! If you are unsure about the right level or you are a student from outside the conservatory, you can ask the training planner, anu.silvennoinen@tampereenkonservatorio.fi, about choosing the right group and level.

 • Non-conservatory students can also enrol in the course - so ask your friends who are interested in dance to join you!

ENROL AT https://konservatorio.inschool.fi/browsecourses

Registration is open until 24 May.

TAMPERE CONSERVATORY STUDENTS: ENROLMENT BASED ON THE SPRING 2024 GROUP!

If you were at the basic level in spring, you will also enrol for the summer course at the basic level. If you are a tanskari kid in the spring of 2024, you will enrol in the tanskari group.

Non-conservatory students can choose suitable courses based on age recommendations and course descriptions.

TANSKARI 4-6 years old (taught by Olivia Heikkonen)

 • Mon-Thu 17.00-17.45

 • The course includes 4 x 45 min dance lessons with rhythm and speed, focusing on the joy of dance.

BASIC LEVEL:

You can sign up for all dance classes!

Basic level classes are for all students (9-13 years old) who have danced at the Conservatoire Dance School in the academic year 2023-24 at the basic level.

BALETTI BASIC (taught by Petra Porspakka)

 • Mon-Thu 17.00-18.00

 • The course includes 4 x 60 min ballet classes. The ballet class focuses on the varied practice of the basics and the overall use of coordination.

CONTEMPORARY BASIC (taught by Olivia Heikkonen)

 • Mon-Thurs 18.00-19.00

 • The course includes 4 x 60 min contemporary dance lessons. During the course you will practice dance sequences containing the basic elements of contemporary dance and enjoy dancing together. The classes also include improvisation exercises and a final choreography. It is advisable to wear long trousers and a long-sleeved shirt for the parts on the floor, just in case.

STREET BASIC LEVEL (taught by Juuli Välimaa)

 • Mon-Thu at 19.00-20.00

 • The course includes 4 x 60 min street lessons. The course is hip hop -focused and strengthens rhythm, coordination and self-expression through making together.

 • You will need indoor shoes and flexible clothes suitable for dancing.

ADVANCED LEVEL:

You can sign up for all dance classes!

The advanced classes are for all students who have danced at the Conservatoire Dance School in the academic year 2023-24 in advanced classes (from 13 years upwards).

ADVANCED BALLET (taught by Petra Porspakka)

 • Mon-Sat 18.00-19.00

 • The course includes 4 x 60 min ballet. Classes include a short barre section and moving sequences on the middle floor. The aim is to develop the movements on a daily basis in order to improve the memory of the movements. We focus on a clean basic movement so that the alignments are correct and the right muscles are working.

POINTE SHOES/REPERTUARY ADVANCED (taught by Petra Porspakka)

 • Mon-Thurs 19.00-20.00 4 x 60min

 • Classes are open to students at the advanced levels of the Conservatoire or who have acquired similar skills elsewhere. Several years of ballet background are required to participate. Age range 13->.

 • We practice classical ballet variations according to the level of the students and refine the necessary pointe technique in class. In addition, we will practice aN ENSEMBLE scene or pas de trois number. We aim to dance the class with pointe shoes.