Musiikkiteknologi

HUOM: Musiikkiteknologian osaamisalan opintoihin ei ole hakua kevään 2022 yhteishaussa.

Musiikkiteknologian osaamisalan opinnoissa (180 osp) suoritetaan musiikkialan perustutkinto. Musiikkiteknologiaan painottuvassa sähkömusiikkia, äänittämistä, äänentoistoa, musiikin tietotekniikkaa, soittotunteja, musiikin yleisiä aineita sekä yleissivistäviä aineita.

Yhtenä opintojen painopistealueena on sähkömusiikki, johon sisältyy säveltämistä ja esiintymisiä. Opiskelijoilla on käytettävissään studion lisäksi myös sähkömusiikin laboratorio monipuolisine laitteistoineen (mm. modulaarisia syntetisaattoreita). Osa opetuksesta tapahtuu yhteistyössä Akun Tehtaan kanssa. Tampereen konservatorion musiikkiteknologeilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua ja tehdä projekteja yhdessä muusikko- ja tanssiopiskelijoiden kanssa.

Opinnoista suuri osa on projektiluonteisia, ja opiskelu eroaakin suuresti koulutyyppisestä työskentelystä. Projekteja tehdään eri osa-alueilla joita ovat esim. säveltäminen, sähkömusiikin esittäminen, äänitetuotanto, äänentoisto ja valotekniikka. Taidealan opiskelu vaatii paljon itsenäistä henkilökohtaista harjoittelua ja pitkäjänteisyyttä. Lisäksi musiikkiteknologien työnkuviin kuuluu usein asiakaspalvelua, joten sosiaaliset taidot, vastuunotto ja ajanhallinta ovat tärkeitä.

Valinnaisissa aineissa opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan. Vaihtoehtoina ovat sähkömusiikki, studiotekninen harjoittelu, äänentoisto ja valotekniikka, produktiotyö, sekä solististen taitojen kehittäminen.

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvät yhteiset tutkinnon osat suoritetaan Tampereen yhteiskoulun lukiossa. Opiskelijalla on halutessaan mahdollista suorittaa myös koko lukion oppimäärä sekä osallistua ylioppilaskirjoituksiin.

Osaamista arvioidaan mm. ammatillisten näyttöjen kautta, jotka valikoituvat valinnaisten opintojen mukaisesti. Ammatillisia näyttöjä annetaan sähkömusiikissa, studiotekniikassa, äänentoistossa, ja solistisissa opinnoissa.

Musiikkialan perustutkinnon koulutus Tampereen konservatoriossa on klassisen musiikin sisältöjen mukaista. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Musiikkialan perustutkinnon suorittanut henkilö voi siis hakeutua jatkamaan opintoja esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Mahdollisuus myös sähkömusiikkipainotteiseen valintakokeeseen:
Valintakokeessa esitetään 3-5 minuutin mittainen sähkömusiikin teos, joka voi sisältää improvisaatiota. Esityksen tulee sisältää live-soittoa jossain muodossa. Teos voi olla luonteeltaan puhtaasti elektroninen, tai siihen voi yhdistää akustisia elementtejä.