Rekisteriseloste O365 0718

REKISTERI - JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 4.7.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere
p. 0503119580, opintotoimisto@tampereenkonservatorio.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Järjestelmäasiantuntija Jussi Suonikko
Tampereen konservatorio, F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere
p. 0503116424, jussi.suonikko@tampereenkonservatorio.fi

3. REKISTERIN NIMI

Microsoft Office 365 -pilvipalvelu

4. TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖTARKOITUS

Pilvipalvelun toimintojen käyttö. Sähköposti, kalenterit, pilvitallennustila, Microsoft Office - tuoteperheen sovellusten selainversiot, Skype for Business -pikaviestin ja - puhelinsovelluksen käyttö.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Opiskelijoiden nimitiedot ja sähköpostiosoite, koulutusala, sähköpostin jakeluryhmien jäsenyydet. 

Henkilökunnan nimitiedot ja sähköpostiosoite. Sähköpostin jakeluryhmien jäsenyydet.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tampereen konservatorion Visma InSchool -kouluhallintajärjestelmä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan Microsoftin Online-palveluiden mukaisia toimenpiteitä.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.