Rekisteriseloste palkkahallinta 0718

REKISTERI - JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 12.7.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere
p. 0503119580, opintotoimisto@tampereenkonservatorio.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Hallintopäällikkö Lauri Rantala
Tampereen konservatorio, F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere
p. 0503119582, lauri.rantala@tampereenkonservatorio.fi

3. REKISTERIN NIMI

Tikon Palkanlaskenta -järjestelmä

4. TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖTARKOITUS

Tikon Palkanlaskenta on yrityksen palkkahallintoon ja palkanlaskentaan tarkoitettu ohjelmisto. Varsinaisen palkanlaskentaohjelmiston apuna käytetään selainpohjaista NetTikon Aika järjestelmää, jonka kautta henkilökunta syöttää tuntitietojaan palkanlaskennan käytettäväksi.

Kaikki rekisterit ovat Tikon Palkanlaskenta -järjestelmän tietokannassa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tikon Palkanlaskenta sisältää henkilörekisterin sisältäen palkanlaskennan kannalta merkityksellisiä tietoja, kuten henkilöturvatunnuksen, osoitteen, puhelinnumeron, tilinumeron,

ammatin, työsuhteen kestoon ja muutoksiin liittyvät tiedot. Järjestelmä sisältää myös perustiedot liittyen verotukseen, henkilön koulutustaustaan, palkanmuodostukseen, ammattiyhdistyksen jäsenyyteen sekä palkattomiin aikajaksoihin. Järjestelmään kerätään historiatietoa työsuhteesta lakisääteisiä velvoitteita varten ansiokertyminä ja ennakonpidätystietoina.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Järjestelmän tietolähteenä toimivat yrityksen työntekijät sekä verottaja

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Järjestelmästä luovutetaan tietoja säännönmukaisesti viranomais- ja tilastointitarkoituksiin (Kela, eläkelaitokset, verottaja, Tilastokeskus, edunvalvontajärjestöt yms.) sekä työehtosopimuksen puitteissa henkilöstön valitsemille luottamusmiehille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Palkkahallintojärjestelmän tietoihin pääsevät vain erikseen nimetyt henkilöt henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Henkilöille myönnetään oikeus järjestelmään tehtävän perusteella. Tehtävän tulee liittyä joko palkanlaskennan- tai esimiestehtäviin.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.