Rekisteriseloste työsopimusrekisteri 0718

REKISTERI - JA TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr 
F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere
p. 0503119580, opintotoimisto@tampereenkonservatorio.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Hallintopäällikkö Lauri Rantala
Tampereen konservatorio, F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere
p. 0503119582, lauri.rantala@tampereenkonservatorio.fi

3. REKISTERIN NIMI

Työsopimusrekisteri

4. TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖTARKOITUS

Työsopimusrekisteriin tallennetaan kaikki Tampereen konservatorion palveluksessa olevan ja olleen henkilöstön työsopimukset.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Työsopimusrekisteri sisältää henkilön nimen ja henkilötunnuksen lisäksi tiedot koulutustausta, sopimuksen kohteen olevasta työtehtävästä, henkilön palkkauksen perusteista ja sopimuksen muista ehdoista.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Järjestelmän tietolähteenä toimivat yrityksen työntekijät

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Työsopimusrekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Tietoja saatetaan luovuttaa yrityksen sisäiseen esimieskäyttöön tarpeen vaatiessa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Työsopimusrekisteri on tallennettuna Microsoft Office 365 järjestelmän palvelimelle Microsoftin määrittelemän salasanaperiaatteiden mukaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse. Rekisteri on hallintopäällikön hallinnassa ja se on tarpeen mukaan jaettu taloussihteerille ja rehtorille.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.